Afgeronde onderzoeken

Hieronder volgt – per thema – een overzicht van afgeronde UNO-VUmc onderzoeken.

COVID-19

 

Hersenaandoeningen

 • Grip op probleemgedrag: de evaluatie van het effect van een zorgprogramma op probleemgedrag en psychofarmacagebruik bij verpleeghuisbewoners met dementie.
 • In beweging: de evaluatie van het effect van een beweegprogramma op valincidenten en uithoudingsvermogen van verpleeghuisbewoners op psychogeriatrische afdelingen.
 • Klinisch beloop van dementie: inzicht in het klinisch beloop van dementie in Nederlandse verpleeghuizen
 • Pijn bij dementie: Inzicht krijgen in de prevalentie van pijn onder ouderen met dementie, en over de relatie tussen verschillende subtypen van pijn, dementie, cognitief functioneren en de aanwezigheid van neuropsychiatrische symptomen.
 • PneuMonitor: de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een leidraad voor optimale symptoomverlichting voor patiënten met dementie en pneumonie.
 • Sta op! de evaluatie van het effect van de stapsgewijze methode STA OP! op onbegrepen gedrag, stemming  en psychofarmaca-gebruik bij mensen met dementie.
 • KORSAKOV-studie ‘Mij mankeert niets’: het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven.
 • Pressure in dealing with requests for euthanasia or assisted suicide. Experiences of general practitioners. Welke druk ervaren huisartsen bij een verzoek tot euthanasie?

Revalidatie

 • Care4Stroke: oefentherapie
 • HIPS: onderzoek naar valangst bij revalidanten met een heupfractuur.
 • Patiëntgerichtheid in de GRZ:  doel van dit onderzoek is het verbeteren van kwaliteit van zorg voor geriatrische revalidatiepatiënten door het verder ontwikkelen van patiënt- en doelgerichte methoden voor de geriatrische revalidatie.

Organisatie van zorg