Afgeronde onderzoeken

Hieronder volgt – per thema – een overzicht van afgeronde UNO-VUmc onderzoeken.

 

Leren van Data

 

COVID-19

 

Hersenaandoeningen

 • Belevingsonderzoek Dwang in de zorg: het beter betrekken van het cliëntenperspectief .m.v. de ontwikkeling van een wegingskader dat, binnen het stappenplan van de WZD, als hulpmiddel voor de besluitvorming over de inzet van onvrijwillige zorg kan worden gebruikt.
 • Grip op probleemgedrag: de evaluatie van het effect van een zorgprogramma op probleemgedrag en psychofarmacagebruik bij verpleeghuisbewoners met dementie.
 • In beweging: de evaluatie van het effect van een beweegprogramma op valincidenten en uithoudingsvermogen van verpleeghuisbewoners op psychogeriatrische afdelingen.
 • Klinisch beloop van dementie: inzicht in het klinisch beloop van dementie in Nederlandse verpleeghuizen
 • Pijn bij dementie: Inzicht krijgen in de prevalentie van pijn onder ouderen met dementie, en over de relatie tussen verschillende subtypen van pijn, dementie, cognitief functioneren en de aanwezigheid van neuropsychiatrische symptomen.
 • PneuMonitor: de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een leidraad voor optimale symptoomverlichting voor patiënten met dementie en pneumonie.
 • Sta op! de evaluatie van het effect van de stapsgewijze methode STA OP! op onbegrepen gedrag, stemming  en psychofarmaca-gebruik bij mensen met dementie.
 • KORSAKOV-studie ‘Mij mankeert niets’: het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven.
 • Pressure in dealing with requests for euthanasia or assisted suicide. Experiences of general practitioners. Welke druk ervaren huisartsen bij een verzoek tot euthanasie?

Revalidatie

 • Care4Stroke: oefentherapie
 • HIPS: onderzoek naar valangst bij revalidanten met een heupfractuur.
 • Patiëntgerichtheid in de GRZ:  doel van dit onderzoek is het verbeteren van kwaliteit van zorg voor geriatrische revalidatiepatiënten door het verder ontwikkelen van patiënt- en doelgerichte methoden voor de geriatrische revalidatie.

Organisatie van zorg