Beter-laten-lijst

Wat kunnen verzorgenden, verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten ‘beter laten’ in de intramurale verpleeghuiszorg?

 

Aanleiding

Ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie, toegenomen complexiteit van zorg en krapte op de arbeidsmarkt vragen steeds vaker om een kritische blik op eigen handelen door verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in verpleeghuizen. We willen namelijk dat iedereen in Nederland passende zorg krijgt, waarvan we weten dat deze meerwaarde heeft. Als de meerwaarde van de zorg die geleverd wordt niet is aangetoond, spreken we van ‘niet passende zorg’. Deze niet passende zorg heeft geen voordelen, maar brengt wél onnodige belasting voor de zorgprofessional en soms ook de cliënt, risico’s, bijwerkingen en/of kosten met zich mee. Kortom zorg die we beter kunnen laten, zoals beschreven in de Beter-laten-lijst. Hierbij kan het ook gaan om zorg die door zorgverleners wordt overgenomen, terwijl een cliënt dit zelf kan, eventueel met een hulpmiddel. Het gaat in de Beter-laten-lijst dus niet om onnodige registratie taken, maar om niet passende of onnodige handelingen vanuit jouw perspectief als zorgverlener, die te maken hebben met dagelijkse zorg voor jouw cliënt. Het terugdringen van niet passende zorg is een belangrijke stap naar een veiligere en duurzamere zorg.

Beter-laten-lijst voor intramurale verpleeghuissetting

In 2017 is de eerste versie van de verpleegkundige Beter-Laten-lijst ontwikkeld door IQ Healthcare, Radboud UMC (Getty Huisman–de Waal en collega’s). Deze had betrekking op de ziekenhuizen en thuiszorg. Voor de intramurale verpleeghuiszorg bestaat deze lijst nog niet. Dit jaar vindt de update plaats van de huidige ‘Beter-Laten-lijst’ en dat gaf aanleiding om ook een ‘Beter-Laten-lijst’ voor de verpleeghuissetting te ontwikkelen. De themagroep ‘Kwaliteit van Zorg’ van UNO Amsterdam heeft daartoe het initiatief genomen in samenwerking met IQ Healthcare. In december 2022 heeft een groep verzorgenden en verpleegkundigen van verschillende UNO-zorgorganisaties een selectie gemaakt van handelingen die van toepassing zijn in de intramurale verpleeghuissetting. Hieruit is een lijst met handelingen tot stand gekomen die nu met een vragenlijst wordt uitgezet onder verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in de intramurale verpleeghuissetting (van organisaties aangesloten bij UNO Amsterdam).

Doel van het vragenlijstonderzoek

De vragenlijst heeft twee doelen. In de eerste plaats om in beeld krijgen in hoeverre deze handelingen in de intramurale verpleeghuiszorg plaatsvinden: hoe vaak, en hoeveel tijd hiervoor nodig is? In de tweede plaats wil UNO Amsterdam een top 3 van ‘Beter laten’ handelingen terugkoppelen naar elke deelnemende UNO-zorgorganisatie. Zodat een organisatie met de door hen zelf geprioriteerde ‘Beter laten’ handelingen aan de slag kan. De prioritering aan Beter laten handelingen die uit dit onderzoek voortkomt, geeft richting voor de praktijk om deze onnodige zorg te verminderen, waardoor er meer tijd overblijft voor belangrijke taken zoals een praatje maken, voorlichting geven of aandacht voor preventie.

Stem van de zorgmedewerker is belangrijk

Jouw mening en ervaring als verzorgende, verpleegkundige en verpleegkundig specialist is belangrijk! Jullie bepalen wat prioriteit verdient op de Beter-laten-lijst voor de intramurale verpleeghuiszorg. Vul de vragenlijst in vóór 1 juli 2023. Het kost ongeveer 15 minuten. Gegevens worden anoniem verwerkt.

Vragenlijst Prioritering Beter laten UNO Intramurale verpleeghuiszorg

Terugkoppeling vragenlijstonderzoek

Op het UNO symposium van 7 juni a.s. met als thema ‘Passende zorg. Kan het beter?’, werden de eerste resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

 

Subgroep Beter-laten

Silvia Kok, kwaliteitsverpleegkundige bij Amstelring

Jonneke Kroes, manager paramedische zorg en beleidsadviseur Wetenschap bij Zorgspectrum

Josien Wijffels, implementatie adviseur bij UNO Amsterdam

 

We werken hierbij samen met Getty Huisman – de Waal, senior onderzoeker / universitair docent Verplegingswetenschap van IQ Healthcare Radboud UMC

Persbericht: STOPPEN MET NIET-GEPASTE VERPLEEGKUNDIGE ZORG BESPAART LEED, TIJD EN GELD: BETER LATEN 2.0