Onderzoeksdeelnemers gezocht

Gezocht: Specialisten ouderengeneeskunde werkzaam op een psychogeriatrische afdeling voor een online vragenlijst die hun mening en visie willen geven ten aanzien van de inhoud en opzet van een MDO.

Binnen het verpleeghuis vinden veelal multidisciplinaire overleggen (MDO) plaats om de zorg rondom de patiënt periodiek te evalueren. Ervaringsuitwisseling tussen verschillende zorgprofessionals en specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) leert ons dat de invulling en indeling van deze MDO’s enorm verschillen tussen en binnen zorgorganisaties. Wij zijn benieuwd naar de meningen van de specialisten ouderengeneeskunde ten aanzien van hun ideale opzet en inhoud van dit MDO op een psychogeriatrische afdeling. Middels een online survey verzamelen wij meningen van specialisten ouderengeneeskunde met als uiteindelijk doel om tot een aanbeveling te komen voor zorgorganisaties om de indeling van een MDO te verbeteren en meer uniform te kunnen maken.

Voor wie?
Specialisten ouderengeneeskunde die langer dan 1 jaar werkzaam zijn of zijn geweest op een psychogeriatrische afdeling in het verpleeghuis.

Wat?
Een online vragenlijst van max 15 minuten. Meedoen? Hier vind je de link naar de vragenlijst. 

Meer informatie over deelname vind je hier. 

Gezocht: zorgprofessionals voor een online vragenlijst over uw ervaring met verminderd inzicht bij mensen met de ziekte Alzheimer, de ziekte Huntington en het syndroom van Korsakov

Verminderd inzicht wordt gezien bij mensen met verschillende hersenaandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer (AD), de ziekte van Huntington (HD) en het syndroom van Korsakov (KS). Voorbeelden van een verminderd inzicht zijn het onder- of overschatten van het eigen cognitieve functioneren, of het overschatten van eigen vaardigheden, zoals het koken van een maaltijd of fietsen. Deze inzichtsveranderingen zijn nog erg onbekend maar kunnen wel negatieve gevolgen hebben. Het niet erkennen of herkennen van een verminderd inzicht kan leiden tot onbegrip tussen patiënt en zorgverlener, waardoor probleemgedrag kan ontstaan. Met deze vragenlijst willen we in kaart brengen wat de invloed is van een verminderd inzicht van cliënten tijdens werkzaamheden van zorgprofessionals. Met de resultaten hopen we aanvullende adviezen over de omgang met cliënten met verminderd inzicht te formuleren.

Voor wie?
Artsen, psychologen, casemanagers en paramedici, zowel ambulant als klinisch, werkzaam met mensen met de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Huntington, en/of het syndroom van Korsakov

Wat?
Een online vragenlijst van ongeveer 15-25 minuten. Hier vindt u informatie over deelname. En mocht je direct aan de slag willen:

Link naar de vragenlijst vind je hier. 

Gezocht: deelnemers voor een korte online vragenlijst (REVISION: virale luchtweginfecties in verpleeghuizen)

Alle medewerkers binnen het multidisciplinair team langdurige zorg in verpleeghuisorganisaties kunnen deelnemen: verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgenden, etc.

De vragenlijst neemt maximaal 10 minuten in beslag. Lees er hier meer over. 

Gezocht: zorgprofessionals voor de online survey over psychiatrische klachten in het verpleeghuis 

Psychiatrische klachten komen vaak voor bij bewoners in het verpleeghuis, wat verschillende uitdagingen met zich meebrengt. Deze klachten zorgen vaak voor probleemgedrag, denk aan vreemd gedrag bij schizotypische problematiek of het tegen elkaar uitspelen van zorgmedewerkers bij borderline of narcisme. Om voor deze steeds groeiende groep, met persoonlijkheidsproblematiek, de beste zorg te waarborgen, is het nodig meer inzicht te krijgen in hoe de zorg voor deze groep is georganiseerd. Daarom willen we ervaringen van zorgpersoneel verzamelen om te ontdekken wat zij nodig hebben om deze zorg te kunnen bieden. Om dit in kaart te brengen hebben we een online vragenlijst opgezet. Met de opgedane kennis hopen we handvatten te kunnen bieden aan organisaties om de beste zorg voor deze groep te kunnen bieden.

Voor wie?
Zorgprofessionals werkzaam in een verpleeghuis (o.a. artsen, psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden)

Wat?
Een online vragenlijst van ongeveer 10-15 minuten. Hier vindt u informatie over deelname. En mocht u direct aan de slag willen:  

Link survey:
https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_e547Smc5Paizgou

 

Gezocht: Specialisten Ouderengeneeskunde voor interviewstudie

Om routine zorgdata uit het EPD te kunnen hergebruiken voor onderzoek, beleid en kwaliteitsverbetering, is het belangrijk dat er gestandaardiseerd en gestructureerd wordt geregistreerd. In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de redenen van specialisten ouderengeneeskunde om gegevens vast te leggen in het EPD, in de wijze waarop zij dat doen en wat hen helpt om dit op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier te doen. Graag gaat promovenda Charlotte Albers  hierover met specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) in gesprek middels een interview van maximaal 1 uur bij u op locatie. De interviews zullen plaats vinden in de maanden september, oktober en november.

Meedoen of meer informatie? Kijk op deze pagina of mail naar c.a.w.albers@amsterdamumc.nl

Deelnemers gezocht voor testfase ‘Zorgtechnologie en medicatieveiligheid’

Uit literatuuronderzoek blijkt dat er nog veel te verbeteren is op het gebied van de inzet van technologie en het gedrag van medewerkers rond medicatieveiligheid.
Leden van onze themagroep Organisatie hebben hieruit een zelfscan elektronische ToeDiening en Registratie van medicatie (e-TDR) ontwikkeld. De zelfscan ondersteunt zorgteams bij het interne gesprek ten behoeve van verbetering van het werken met e-TDR.

Testfase zelfscan e-TDR in verpleeghuizen

Doel: Evalueren van de bruikbaarheid van de zelfscan e-TDR
Wanneer: tot 31 maart 2023
Doelgroep: zorgteams/zorglocaties (intra- en extramuraal)
Waar: in jouw organisatie
Tijdsinvestering: max 2 uur per zorgteam

Aanmelden

Aanmelden voor de testfase is nog mogelijk, stuur je mail a.j.b. naar L.van.Dusseldorp@atlant.nl

 

Alice 2.0

Gezocht: Zorginstellingen geïnteresseerd in deelname aan onderzoek naar het effect van sociale robots op de gezondheid en het welzijn van ouderen
Alice 2.0: Een maatje voor een praatje. In dit project (uitgevoerd door onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Amsterdam UMC, in samenwerking met Deloitte) onderzoeken we of mensen zich aan een sociale robot kunnen hechten, en wat de effecten zijn van deze hechting op de mentale en fysieke gezondheid van ouderen. In het bijzonder willen we vaststellen of de interactie met een sociale robot eenzaamheid kan verminderen.
Denk je dat dit onderzoek interessant kan zijn voor jouw zorginstelling? Kijk voor meer informatie in deze bijlage, en neem gerust contact op met Daniel Preciado (d.f.preciadovanegas@vu.nl) als je vragen hebt of een kennismakingsgesprek met ons wilt plannen.