Onderzoeksdeelnemers gezocht

Gezocht: Verpleeghuizen met psychogeriatrische en somatiek afdelingen voor deelname aan het YELLOW RoUTIne onderzoek: Bacteriurie en urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners

In dit onderzoek doen we samen met het RIVM onderzoek naar bacteriën in de urine van verpleeghuisbewoners. Wij zijn benieuwd welke bacteriën wel en niet een urineweginfectie veroorzaken. Onze hypothese is dat er ‘goede’ bacteriën in de blaas zitten, die de blaas beschermen tegen ‘slechte’, ziekmakende bacteriën. Om hier achter te komen gaan we in een cohort onderzoek o.a. elke 3 maanden urine en enkele gegevens verzamelen van bewoners. Het onderzoek zal in januari 2024 van start gaan en loopt dan 1,5 jaar.

Voor wie? Artsen, managers, verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam op de psychogeriatrische of somatiek afdeling.

Wat? Een cohort onderzoek binnen het verpleeghuis.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar Yellow.routine@amsterdamumc.nl.

Klik hier voor de informatiefolder over dit onderzoek.

 

Gezocht: Verzorgenden IG werkzaam in de thuiszorg voor het Proactieve zorgplanning voor Ouderen in de Wijk project (POWER)

Voor wie? Verzorgenden IG die thuiszorg bieden aan kwetsbare ouderen.

Wat? We zullen interviews afnemen van 45 tot 60 minuten. Hier vindt u de link naar het POWER-project voor meer informatie: https://unoamsterdam.nl/onderzoeken/power/

Waar? De interviews kunnen plaatsvinden op locatie naar voorkeur of via Zoom.

Aanmelden?

Op deze pagina lees je meer over het waarom van deze interviews en hoe je je kunt aanmelden: POWER, Proactieve zorgplanning voor Ouderen in de Wijk – UNO Amsterdam

 

 

Gezocht: Specialisten ouderengeneeskunde werkzaam op een psychogeriatrische afdeling voor een online vragenlijst die hun mening en visie willen geven ten aanzien van de inhoud en opzet van een MDO.

Binnen het verpleeghuis vinden veelal multidisciplinaire overleggen (MDO) plaats om de zorg rondom de patiënt periodiek te evalueren. Ervaringsuitwisseling tussen verschillende zorgprofessionals en specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) leert ons dat de invulling en indeling van deze MDO’s enorm verschillen tussen en binnen zorgorganisaties. Wij zijn benieuwd naar de meningen van de specialisten ouderengeneeskunde ten aanzien van hun ideale opzet en inhoud van dit MDO op een psychogeriatrische afdeling. Middels een online survey verzamelen wij meningen van specialisten ouderengeneeskunde met als uiteindelijk doel om tot een aanbeveling te komen voor zorgorganisaties om de indeling van een MDO te verbeteren en meer uniform te kunnen maken.

Voor wie?
Specialisten ouderengeneeskunde die langer dan 1 jaar werkzaam zijn of zijn geweest op een psychogeriatrische afdeling in het verpleeghuis.

Wat?
Een online vragenlijst van max 15 minuten. Meedoen? Hier vind je de link naar de vragenlijst. 

Meer informatie over deelname vind je hier. 

 

Gezocht: zorgprofessionals voor een online vragenlijst over uw ervaring met verminderd inzicht bij mensen met de ziekte Alzheimer, de ziekte Huntington en het syndroom van Korsakov

Verminderd inzicht wordt gezien bij mensen met verschillende hersenaandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer (AD), de ziekte van Huntington (HD) en het syndroom van Korsakov (KS). Voorbeelden van een verminderd inzicht zijn het onder- of overschatten van het eigen cognitieve functioneren, of het overschatten van eigen vaardigheden, zoals het koken van een maaltijd of fietsen. Deze inzichtsveranderingen zijn nog erg onbekend maar kunnen wel negatieve gevolgen hebben. Het niet erkennen of herkennen van een verminderd inzicht kan leiden tot onbegrip tussen patiënt en zorgverlener, waardoor probleemgedrag kan ontstaan. Met deze vragenlijst willen we in kaart brengen wat de invloed is van een verminderd inzicht van cliënten tijdens werkzaamheden van zorgprofessionals. Met de resultaten hopen we aanvullende adviezen over de omgang met cliënten met verminderd inzicht te formuleren.

Voor wie?
Artsen, psychologen, casemanagers en paramedici, zowel ambulant als klinisch, werkzaam met mensen met de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Huntington, en/of het syndroom van Korsakov

Wat?
Een online vragenlijst van ongeveer 15-25 minuten. Hier vindt u informatie over deelname. En mocht je direct aan de slag willen:

Link naar de vragenlijst vind je hier. 

 

Gezocht: deelnemers voor een korte online vragenlijst (REVISION: virale luchtweginfecties in verpleeghuizen)

Alle medewerkers binnen het multidisciplinair team langdurige zorg in verpleeghuisorganisaties kunnen deelnemen: verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgenden, etc.

De vragenlijst neemt maximaal 10 minuten in beslag. Lees er hier meer over. 

 

Gezocht: zorgprofessionals voor de online survey over psychiatrische klachten in het verpleeghuis 

Psychiatrische klachten komen vaak voor bij bewoners in het verpleeghuis, wat verschillende uitdagingen met zich meebrengt. Deze klachten zorgen vaak voor probleemgedrag, denk aan vreemd gedrag bij schizotypische problematiek of het tegen elkaar uitspelen van zorgmedewerkers bij borderline of narcisme. Om voor deze steeds groeiende groep, met persoonlijkheidsproblematiek, de beste zorg te waarborgen, is het nodig meer inzicht te krijgen in hoe de zorg voor deze groep is georganiseerd. Daarom willen we ervaringen van zorgpersoneel verzamelen om te ontdekken wat zij nodig hebben om deze zorg te kunnen bieden. Om dit in kaart te brengen hebben we een online vragenlijst opgezet. Met de opgedane kennis hopen we handvatten te kunnen bieden aan organisaties om de beste zorg voor deze groep te kunnen bieden.

Voor wie?
Zorgprofessionals werkzaam in een verpleeghuis (o.a. artsen, psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden)

Wat?
Een online vragenlijst van ongeveer 10-15 minuten. Hier vindt u informatie over deelname. En mocht u direct aan de slag willen:  

Link survey:
https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_e547Smc5Paizgou