Onderzoeksdeelnemers gezocht

Voor de volgende studies zoeken we op dit moment nog verpleeghuizen die willen deelnemen:

Evaluatiestudie wekelijks testen van verpleeghuisbewoners en – medewerkers ongeacht klachten bij uitbraken van SARS-CoV-2 (COVID-evaluatiestudie)

en

OKKO studie

 

Achtergrond COVID-evaluatiestudie

Verpleeghuizen zijn onevenredig hard getroffen door COVID-19. Een besmetting van SARS-CoV-2 is moeilijk te herkennen bij bewoners of zij hebben moeite om hun klachten goed te verwoorden. Ook medewerkers vinden het lastig om symptomen bij zichzelf te herkennen. Daarnaast begrijpen bewoners met dementie vaak de infectiepreventiemaatregelen niet.

Late herkenning van SARS-CoV-2 besmettingen kan ervoor zorgen dat er een grote uitbraak ontstaat omdat er ongemerkt al veel verspreiding is geweest. Sinds 3 september is het advies om in geval van een uitbraak wekelijks bewoners en medewerkers van de kleinst afsluitbare eenheid te testen ongeacht symptomen. Hierdoor kunnen bewoners en medewerkers met SARS-Cov-2 snel gevonden worden en door isolatie een uitbraak snel ingedamd worden.

Doel

Onderzoeken hoe de implementatie van het nieuwe testbeleid is verlopen en wat het effect is op de duur en omvang van uitbraken van COVID-19 in verpleeghuizen.

Methode

Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Een digitale vragenlijst en telefonisch interview bij 25 verpleeghuizen waarbij gedetailleerde gegevens omtrent een uitbraak van SARS-CoV-2 (na 15 september) worden verzameld (tijdsinvestering 1 uur)
  2. Een korte vragenlijst over duur, omvang van uitbraken sinds 15 september en het gevoerde beleid omtrent PBM en testen bij zoveel mogelijk verpleeghuizen die een uitbraak hebben gehad. (tijdsinvestering 15 minuten)
  3. Focusgroepen met bestuurders en medewerkers van verpleeghuizen omtrent belemmerende en ondersteunende factoren van uitvoer van het nieuwe testbeleid (tijdsinvestering 2,5 uur)

Deelname betreft 1 of meerdere van de studie-onderdelen naar mogelijkheden van de zorgorganisatie.

Fase

Aanmeldfase en dataverzamelingsfase: Verpleeghuizen die een uitbraak van SARS-CoV-2 (gedefinieerd als 1 of meer bewoners die positief getest worden op Sars-CoV-2) hebben gehad ná 15 september.

Wij zijn op zoek naar deelnemers voor de vragenlijst(en) danwel focusgroepen die betrokken zijn geweest bij het uitbraakbeleid van hun zorginstelling en inzicht hebben in het verloop van de uitbraak (aantal besmettingen en duur) en de protocollen met betrekking tot gebruik van PBM en het testbeleid.

Onderzoeker

Judith van den Besselaar

Meer informatie of aanmelden

Stuur s.v.p. een mail aan evaluatiestudie-testbeleidvph@amsterdamumc.nl

 

 

OKKO studie

Ben jij verpleegkundige of verzorgende? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hoe observeer en signaleer jij een urineweginfectie bij bewoners in het verpleeghuis die dit niet of nauwelijks mondeling kunnen aangeven?

Voor de OKKO (Observatie van urineweginfectie (UWI) gerelateerde Klachten bij Kwetsbare Ouderen) studie hebben wij met verpleegkundigen en verzorgenden een observatietool ontwikkeld die de observatie van specifieke klachten bij een UWI kan ondersteunen. Deze tool is door de praktijk getest en vervolgens geëvalueerd. De tool is verbeterd en gereed voor een tweede test in de praktijk.

Wil jij ons helpen om met jouw praktijkkennis de ontwikkelde observatietool te testen en te beoordelen via een vragenlijst, waardoor een UWI beter gesignaleerd kan worden bij bewoners in het verpleeghuis?

Lees hier meer informatie over de OKKO studie en over deelname aan de studie.

En lees hier alles over deelname aan het OKKO onderzoek.