Leren en verbeteren met de proeftuinen wijkkliniek

Achtergrond

In 2018 zijn Cordaan, Amsterdam UMC en Zilveren Kruis de WijkKliniek gestart. In de WijkKliniek krijgen (kwetsbare) ouderen integrale, herstelgerichte en acuut medisch specialistische zorg. Niet in het ziekenhuis, maar in een VVT-setting. De resultaten in Amsterdam zijn veelbelovend en inmiddels zijn er proeftuinen wijkkliniek actief. Met financiële ondersteuning vanuit het ministerie van VWS, ontwikkelen zij het concept door binnen het Leernetwerk Acute Ouderenzorg. In mei 2024 zijn 6 proeftuinen wijkkliniek begonnen met het traject ‘leren en verbeteren’.

Doelstellingen

Het ‘leren en verbeteren’ traject helpt de proeftuinen om gezamenlijk het volledige concept wijkkliniek te implementeren en (door) te ontwikkelen.

Methode

De onderzoekers ondersteunen de proeftuinen bij het verzamelen van de data, deze te vertalen in verbeterdoelen en opnieuw te monitoren. Op basis van een nulmeting op zes onderdelen (doelgroep, kerncomponenten, skill-mix, KPI’s, patiëntervaringen en incidentmeldingen) formuleert elke proeftuin ontwikkeldoelen. Zij gaan hiermee aan de slag met behulp van de methodiek ‘leren en verbeteren’. Het traject wordt in januari 2025 afgesloten met een gezamenlijke bespreking van geleerde lessen, op basis waarvan het concept wijkkliniek waar nodig wordt bijgesteld. Er wordt samengewerkt met een groot consortium bestaande uit meerdere zorgorganisaties verspreid over het land, onderzoekers, zorgverzekeraars, NZa, Zorginstituut en branche- en beroepsverenigingen. Zij participeren in het leernetwerk wijkkliniek dat onderdeel is van het Leernetwerk Acute Ouderenzorg.

Fase

Het ‘leren en verbeteren’ traject loopt. Begin 2025 zullen de resultaten en geleerde lessen worden gepubliceerd.

Publicaties

Volgen.

Onderzoekers en projectgroep

Junior en Phd-onderzoekers:

Laurien Kanis, Amsterdam UMC

Gercora Hoitinga, Amsterdam UMC

Eline Kroeze, Amsterdam UMC

 

Assistant lector, associate professor en projectleider:

Dr. Anneke van Vught, HAN University of Applied Sciences

Dr. Janet MacNeil Vroomen, Amsterdam UMC

Dr. Susanne Smorenburg, Amsterdam UMC

 

Hoofdonderzoeker:

Prof. Dr. Bianca Buurman, Amsterdam UMC

 

Contact: s.m.smorenburg@amsterdamumc.nl

Geactualiseerd op 15 mei 2024