Organisatiestructuur UNO Amsterdam

Organisatie

De organisatiestructuur van UNO Amsterdam is schematisch weergegeven in de afbeelding. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende onderdelen van deze organisatiestructuur.

Voor een grotere weergave van deze afbeelding,  klikt u hier.

 

UNO-commissies

Elke UNO-zorgorganisatie heeft een eigen UNO-commissie. Deze commissie bestaat uit vijf tot tien mensen: verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, behandelaars en managers. Zij vormen de schakel tussen UNO Amsterdam en de overige medewerkers van de zorgorganisatie. Een UNO-commissie draagt onderwerpen aan voor onderzoek en producten, op basis van wensen en behoeften binnen de eigen zorgorganisatie, en stimuleert de implementatie van verworven kennis in de dagelijkse praktijk. Een UNO-commissie komt minimaal vier keer per jaar samen.

Themagroepen

UNO Amsterdam organiseert al haar onderzoeken, projecten en scholing rondom drie thema’s: goede zorg voor ouderen met hersenaandoeningen, goede zorg voor revalidanten en goede organisatie van zorg. Elk thema heeft een eigen themagroep, die de kennis binnen het netwerk uitbreidt door productontwikkeling, onderzoek en deskundigheidsbevordering. De themagroepen spelen ook een actieve rol bij de implementatie van nieuw ontwikkelde kennis. Van elke UNO-commissie neemt ten minste één lid deel aan een van de drie themagroepen. Twee groepsleden, de themagroeptrekkers, bewaken samen met een UNO-coördinator de inhoudelijke en procesmatige voortgang. Een themagroep komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen.

Stuurgroep

De stuurgroep coördineert het hele netwerk. Ze bestaat uit drie UNO-coördinatoren, het hoofd van UNO Amsterdam en zes themagroeptrekkers. De stuurgroep houdt het overzicht over lopende onderzoeken, onderwijs, deskundigheidsbevordering en patiëntenzorg. Daarnaast beslist de stuurgroep over overkoepelende zaken als het beleidsplan, jaarverslag, netwerkbijeenkomsten en initiatieven die niet binnen een themagroep vallen. De stuurgroep komt vier keer per jaar bijeen.

Bestuurdersoverleg

Eenmaal per jaar komen de bestuurders van alle UNO-zorgorganisaties bij elkaar. In dit bestuurdersoverleg zien ze toe op de koers en voortgang van het netwerk.

Netwerkbijeenkomst

Ieder halfjaar organiseert UNO Amsterdam een netwerkbijeenkomst voor alle voorzitters van de UNO-commissies, leden van de themagroepen en bestuurders van de UNO-zorgorganisaties. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de uitwisseling van kennis, zodat iedereen op de hoogte blijft van activiteiten en resultaten.

Ontwikkelpraktijken

Om wetenschap en praktijk nog beter op elkaar te laten aansluiten hebben we binnen UNO Amsterdam inmiddels 2 ‘ontwikkelpraktijken’: een ontwikkelpraktijk bestaat uit twee tot vier lidorganisaties die samen met een gepromoveerd onderzoeker onderzoek ontwikkelen en uitvoeren. De eerste praktijk startte in 2019 binnen het thema revalidatie en richt zich op twee thema’s: kwaliteit van GR en Ambulantisering. In 2024 is een tweede gestart met als overkoepelend thema Probleemgedrag.