Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

UNO Amsterdam ondersteunt de UNO zorgorganisaties bij hun eigen onderzoeksactiviteiten. Binnen elke zorgorganisatie heeft één medewerker toegang tot de online bibliotheek van Amsterdam UMC, en daarmee tot relevante (inter)nationale literatuur. Daarnaast biedt UNO Amsterdam wetenschappelijke scholing aan medewerkers.

Onderzoekers van de afdeling Ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC ondersteunen ook specifieke onderzoeksactiviteiten. De mate van begeleiding hangt samen met het type onderzoek. In de meeste gevallen gaat het om meedenken over de onderzoeksopzet, helpen bij data-analyse en meedenken over publicatie in vaktijdschriften. Een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden is hieronder te downloaden.

> Ondersteuning bij onderzoek vanuit UNO Amsterdam

 

Subsidies voor praktijkgericht onderzoek

Elk jaar stelt UNO Amsterdam twee Subsidies voor Praktijkgericht Onderzoek beschikbaar. Subsidies die niet alleen uit een geldbedrag bestaan maar ook uit begeleiding bij de opzet en uitvoering van het winnende onderzoek. Alle bij UNO Amsterdam aangesloten organisaties kunnen, na afstemming met de UNO-/Wetenschapscommissie van de eigen organisatie, aanspraak maken op onderstaande subsidies (alleen wanneer je organisatie afgelopen jaar één van de subsidies heeft binnengehaald is je organisatie dit jaar uitgesloten van deelname).

De Onderzoek & Praktijkprijs, met een bedrag van €10.000

en de Stimulansprijs voor Verzorgenden en Verpleegkundigen, met een bedrag van  €5000.

De subsidieronde voor 2024 is inmiddels geopend:

> Hier vind je alles wat je moet weten. 

 

Enkele winnaars van voorgaande jaren

Factsheet project ‘Nachtdienst in Pyjama’ winnaar AxionContinu 2021

Winnaars 2022, lees het op blz 29 en 30 van het UNO-Jaarverslag-2022

Winnaar AxionContinu Onderzoek & Praktijkprijs Stimulansprijs – UNO Amsterdam 2021

Winnaar Beweging 3.0 Onderzoek & Praktijkprijs – UNO Amsterdam 2021