Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

UNO Amsterdam ondersteunt de UNO zorgorganisaties bij hun eigen onderzoeksactiviteiten. Binnen elke zorgorganisatie heeft één medewerker toegang tot de online bibliotheek van Amsterdam UMC, en daarmee tot relevante (inter)nationale literatuur. Daarnaast biedt UNO Amsterdam wetenschappelijke scholing aan medewerkers.

Onderzoekers van de afdeling Ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC ondersteunen ook specifieke onderzoeksactiviteiten. De mate van begeleiding hangt samen met het type onderzoek. In de meeste gevallen gaat het om meedenken over de onderzoeksopzet, helpen bij data-analyse en meedenken over publicatie in vaktijdschriften. Een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden is hieronder te downloaden.

> Ondersteuning bij onderzoek vanuit UNO Amsterdam

 

Subsidie voor praktijkgericht onderzoek

Elk jaar stelt UNO Amsterdam Subsidies voor praktijkgericht onderzoek beschikbaar. Een subsidie die niet alleen uit een geldbedrag bestaat maar ook uit begeleiding bij de opzet en uitvoering van het winnende onderzoek. Alle bij UNO aangesloten organisaties kunnen aanspraak maken op deze subsidies.

Jaarlijks worden twee subsidies beschikbaar gesteld:

  1. De Stimulansprijs voor Verzorgenden & Verpleegkundigen, met een bedrag van € 5000
  2. De Onderzoek & Praktijkprijs, met een bedrag van € 10.000

Wil jij in jouw organisatie meehelpen de zorg aan je cliënten verder te ontwikkelen? Of wil je onderzoeken of het invoeren van die nieuwe werkwijze leidt tot de gewenste uitkomsten?

Kortom: wil jij praktijkgericht onderzoek uitvoeren in jouw organisatie?
Meld jouw onderzoeksproject dan aan voor één van de UNO prijzen. We zien uit naar je bijdrage!

Call Stimulansprijs voor Verzorgenden & Verpleegkundigen najaar 2021

Bijlage 1 aanvraag stimulansprijs voor verzorgenden & verpleegkundigen najaar 2021

Voorbeeldbegroting_Stimulansprijs voor Verpleegkundigen & Verzorgenden 

 

Call Onderzoek & Praktijkprijs najaar 2021

Bijlage 1 aanvraag onderzoek & praktijkprijs najaar 2021

Voorbeeldbegroting_Onderzoek & Praktijkprijs 

Beide calls voor subsidie staan nu open (alleen werknemers van bij UNO Amsterdam aangesloten organisaties komen in aanmerking) en deadline voor de aanlevering van aanvragen is 1 oktober 2021.

Heb je nog vragen?

Stuur dan een mailtje aan één van onderstaande UNO onderzoekers:
Anouk van Loon (a.vanloon@amsterdamumc.nl) of Marike de boer (m.deboer@amsterdamumc.nl)