Ambulante Geriatrische revalidatie

Achtergrond

Ambulante geriatrische revalidatie is in Nederland nog niet gestructureerd beschreven, en wordt slechts nog beperkt in het land geboden. Of poliklinische multidisciplinaire revalidatie bij kwetsbare laag belastbare cliënten met een complexe revalidatievraag een effectieve interventie is, is tot op heden onduidelijk. Een poliklinisch geriatrisch behandelprogramma, aangeboden aansluitend aan klinische revalidatie, komt tegemoet aan nieuwe vragen op het gebied van participatie en berust op de verwachting dat cliënten vanuit de thuissituatie het meest effectief revalideren. De basis aanname is dat als ambulant geriatrische revalidatie goed georganiseerd is, cliënten ook eerder naar huis kunnen of zelfs mogelijk klinische geriatrische revalidatie opname helemaal kunnen overslaan.

Doel

Het algemene doel van dit project is om te onderzoeken waar ambulante geriatrische revalidatie aan moet voldoen, en hoe je dat op een slimme manier organiseert.

Methode

Bij dit onderzoek maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden zowel kwantitatief als kwalitatief. Via literatuurstudie wordt onderzocht welke factoren en mechanismen belangrijk zijn voor succesvolle ambulante geriatrische revalidatie waarbij ook gekeken wordt naar de perspectieven van cliënten en mantelzorgers. Vervolgens wordt middels interviews en focus groepen onderzoek gedaan naar waar de ambulante geriatrische revalidatie aan moet voldoen vanuit het perspectief van zowel cliënten, mantelzorgers en zorgverleners. Daarnaast wordt de huidige werkwijze en initiatieven op ambulante geriatrische revalidatie die de drie betrokken zorgorganisaties binnen de ontwikkelpraktijk Geriatrische revalidatie inzetten nauw gevolgd en wordt de ambulante geriatrische populatie kwantitatief beschreven op verschillende momenten gedurende het traject. Middels casuïstiek, actie onderzoek en procesevaluatie wordt in kaart gebracht wat werkt in welke situatie, hoe het is aangepakt, wat het oplevert en wat bevorderende en belemmerende factoren zijn. 

Fase

Dit onderzoeksproject is in de opstartfase.

Onderzoeker

Margriet Pol 

Contact

m.c.pol@amsterdamumc.nl