Kwaliteit van Geriatrische Revalidatie

Achtergrond

In eerder onderzoek is de effectiviteit van Geriatrische Revalidatie (GR) aangetoond. Ouderen die GR hebben gehad keren bijvoorbeeld vaker terug naar huis en verbeteren in dagelijkse functioneren. Echter, verschillen geriatrische revalidatie programma’s van elkaar, bijvoorbeeld qua patiënt selectie, duur van GR en de inhoud van GR. Op dit moment is er nog geen consensus tussen alle betrokkenen over factoren die kwaliteit van GR bepalen. Dit belemmert de uitwisseling van kennis, ervaring en best practices. Daarnaast ontbreekt vaak nog het perspectief van revalidanten in huidig onderzoek.

Doel

Het doel van dit project is om te bepalen wat van belang is voor succesvolle geriatrische revalidatie vanuit het perspectief van de revalidant om daarmee vervolgens de kwaliteit van GR te kunnen verbeteren.

Methode

Op basis van literatuuronderzoek wordt onderzocht  wat belangrijk is en wat succesvolle geriatrische revalidatie bepaalt. Vervolgens wordt het perspectief van revalidanten ten aanzien van deze resultaten in kaart gebracht en wordt gekeken in hoeverre deze veranderen gedurende het proces van GR.

Deze kennis wordt voorgelegd aan revalidanten, waarmee vervolgens huidige geriatrische revalidatie programma’s worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden verbeterpunten bepaald, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Ontwikkelpraktijk

Dit onderzoek is onderdeel van de ontwikkelpraktijk Geriatrische Revalidatie. Binnen de ontwikkelpraktijk GR werken zorgorganisaties (Vivium, Zonnehuis Amstelland en Omring/Zorgcirkel) samen. Een onderdeel van de ontwikkelpraktijk is de Sciene Practitioner (SP). De SP is een medewerker uit een zorgorganisatie die werk in de zorgpraktijk combineert met promotieonderzoek. Samen met ervaren onderzoekers wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd om zo de brug tussen wetenschap en praktijk te versterken.

Fase

Deelonderzoek 1 is afgerond. Binnen onderzoek 1 hebben we een scoping review uitgevoerd met de titel: The quality of geriatric rehabilitation from the patients’ perspective: a scoping review. Het artikel is reeds gepubliceerd in het tijdschrift Age and Ageing en hier te lezen.

Deelonderzoek 2 is in de uitvoerende fase. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het perspectief van revalidanten gedurende het revalidatieproces. Gedurende het proces van revalideren zijn revalidanten uit organisaties aangesloten bij de ontwikkelpraktijk 3 keer geïnterviewd. Vlak na opname, rondom het ontslag en 6 weken na het ontslag. Deze interviews zijn thematisch geanalyseerd.

Product: de onderzoeksresultaten van deelonderzoek 1 en 2 hebben we samengevoegd in een VR-film. Dit met als doel een praktische vertaling van resultaten, geschikt voor onderwijs en praktijk.

Onderzoeker

Anne Lubbe

Co-promotoren: Dr. Marjon van Rijn en Dr. Margriet Pol

Promotors: Prof. Dr. Cees Hertogh en Prof. Dr. Bianca Buurman

Contact

Anne Lubbe: a.l.lubbe@amsterdamumc.nl

Geactualiseerd op 15 mei 2024