Kwaliteit van Geriatrische Revalidatie

Achtergrond

In eerder onderzoek is de effectiviteit van Geriatrische Revalidatie (GR) aangetoond. Ouderen die GR hebben gehad keren bijvoorbeeld vaker terug naar huis en verbeteren in dagelijkse functioneren. Echter, verschillen geriatrische revalidatie programma’s van elkaar, bijvoorbeeld qua patiënt selectie, duur van GR en de inhoud van GR. Op dit moment is er nog geen consensus tussen alle betrokkenen over factoren die kwaliteit van GR bepalen. Dit belemmert de uitwisseling van kennis, ervaring en best practices. Daarnaast ontbreekt vaak nog het perspectief van patiënten en naasten in huidig onderzoek.

Doel

Het doel van dit project is om te bepalen welke factoren van belang  zijn voor succesvolle geriatrische revalidatie om daarmee vervolgens de kwaliteit van GR te kunnen verbeteren.

Methode

Op basis van literatuuronderzoek wordt onderzocht welke factoren belangrijk zijn en succesvolle geriatrische revalidatie bepalen. Vervolgens worden perspectieven van patiënten, zorgprofesssionals en naasten ten aanzien van deze factoren in kaart gebracht en wordt gekeken in hoeverre perspectieven verschillen en veranderen gedurende het proces van GR.

Met deze kennis wordt een kwaliteitsassessment ontwikkeld, waarmee vervolgens huidige geriatrische revalidatie programma’s worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden verbeterpunten bepaald, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Ontwikkelpraktijk

Dit onderzoek is onderdeel van de ontwikkelpraktijk Geriatrische Revalidatie. Binnen de ontwikkelpraktijk GR werken zorgorganisaties (Vivium, Zonnehuis Amstelland en Omring/Zorgcirkel) samen. Een onderdeel van de ontwikkelpraktijk is de Sciene Practitioner (SP). De SP is een medewerker uit een zorgorganisatie die werk in de zorgpraktijk combineert met promotieonderzoek. Samen met een ervaren onderzoekers wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd om zo de brug tussen wetenschap en praktijk te versterken.

Fase

Dit onderzoeksproject is in de opstartfase.

Onderzoeker

Marjon van Rijn

Contact

Marjon van Rijn: m.vanrijn@amsterdamumc.nl