Een toekomstbestendig eerstelijnsverblijf

Achtergrond

Jaarlijks maken 35.000 mensen gebruik van het eerstelijnsverblijf (ELV) als het tijdelijk thuis niet meer gaat, bijvoorbeeld na een val of het wegvallen van een mantelzorger. Onderzoek heeft aangetoond dat de zorg in het ELV niet goed aansluit op de zorgvragen die ouderen met een kwetsbare gezondheid hebben in een crisissituatie. Participatiedoelen krijgen bijvoorbeeld nog te weinig aandacht. Daarnaast is er ruimte voor verbetering in het herstelklimaat en de manier waarop er met cliënten wordt gecommuniceerd. Ook wordt minder dan de helft van de cliënten naar huis ontslagen.

Doel

De doelstelling van dit project is het doorontwikkelen, onderzoeken en verspreiden van cliëntgerichte zorgtrajecten in het ELV in samenwerking met cliënten, professionals, bestuurders en financiers.

Methode

Er wordt systematisch gewerkt met een groot consortium bestaande uit meerdere zorgorganisaties verspreid over het land, onderzoekers, de branche- en beroepsverenigingen (V&VN, Verenso, ActiZ), NZa, Zorginstituut, Zorgverzekeraars, cliëntorganisaties. Zij participeren in het leernetwerk ELV dat is aangesloten bij het Leernetwerk Acute Ouderenzorg.

Deelproject 1: Samen met het Centrum voor Wiskunde en Informatica wordt er een simulatiemodel ontwikkeld om beter inzicht te krijgen in de zorgtrajecten die cliënten doorlopen. Met simulaties wordt in kaart gebracht hoe veranderingen in de zorgtrajecten bijdragen aan reductie van het aantal crisissituaties, het verminderen van het aantal verplaatsingen, het voorkomen van (ziekenhuis)opnames, het aantal benodigde bedden en aan zo lang mogelijk thuis wonen.

Deelproject 2: Met behulp van de declaratiedata worden de totale zorgkosten van ELV-cliënten over een periode van 6 maanden in beeld gebracht. Vervolgens worden kostendrijvers geïdentificeerd. De bevindingen leiden tot uitgangspunten voor de financiering van het ELV.

Deelproject 3 en 4: Samen met de deelnemende organisaties worden cliëntgerichte ELV-zorgtrajecten onderzocht, doorontwikkeld en verspreid. Deze zorgtrajecten richten zich op 1) mensen met cognitieve problematiek en 2) mensen met een herstelgerichte zorgvraag. De deelnemende organisaties implementeren de nieuwe zorgtrajecten en evalueren de uitkomsten volgens een gezamenlijk kader.

Fase

De dataverzameling loopt.

Publicaties

Volgen.

Onderzoekers en projectgroep

Junior en Phd-onderzoekers:

Deelproject 1: Ismail Aydemir en Casper van Loon, Centrum Wiskunde & Informatica

Deelproject 2: Eline Kroeze, Amsterdam UMC

Deelproject 3 en 4: Lisa Klein en Robin Raafs, Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

Senior onderzoekers:

Dr. Irma Everink, Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

Hoofdonderzoeker:

Prof. Dr. Bianca Buurman, Amsterdam UMC

Contact: e.d.kroeze@amsterdamumc.nl

Geactualiseerd op 3 april 2024