Dolce Vita: Datagedreven optimalisatie voor de ouderenzorg

Achtergrond

Ouderen ervaren geregeld moeilijkheden bij het krijgen van tijdige en passende zorg. Tijdelijk verblijf is vaak niet beschikbaar en spoedeisende hulpafdelingen raken overbelast. Deze problemen ontstaan door een mismatch in het complexe systeem van acute ouderenzorg, gekenmerkt door veel zorgaanbieders en verschillende wetten en financieringsdomeinen. Vraag en aanbod zijn niet goed op elkaar afgestemd en er is onvoldoende coördinatie op systeemniveau. In het licht van de vergrijzende bevolking is de urgentie om de acute ouderenzorgketen te verbeteren groot. Amsterdam UMC, CWI, Sigra en de VU werken samen om deze knelpunten aan te pakken.

Doel

Dolce Vita staat voor ‘Data-gedreven Optimalisatie voor een Vitaal Ouderenzorgsysteem’. Met een datamodel willen we de transparantie in het ouderenzorgsysteem verbeteren en optimalisatie ondersteunen. Het doel is om elke (kwetsbare) oudere de juiste zorg op de juiste plaats en het juiste moment te bieden. Tegelijkertijd willen we de werkdruk verlichten door coördinerende taken weg te nemen en acute zorg zoveel mogelijk te voorkomen.

Methode

De onderzoekspartners ontwikkelen een innovatief datamodel om knelpunten in de ouderenzorg te identificeren en aan te pakken. Dit model maakt de structuren en inefficiënties in het huidige systeem inzichtelijk en stelt de zorgsector in staat gemeenschappelijke voorspellingen te doen voor de acute ouderenzorg op basis van ‘wat als’ scenario’s. Deze voorspellingen kunnen betrekking hebben op de gevolgen van kortetermijnbeslissingen, zoals capaciteitsplanning of patiëntvoorkeuren, en langetermijn beleidsveranderingen, zoals investeringen en innovaties.

Fase

Het project loopt.

Publicaties

  • Arntzen RJ, Bekker R, Smeekes OS, Buurman BM, Willems HC, Bhulai S, van der Mei RD. Reduced waiting times by preference-based allocation of patients to nursing homes. Journal of the American Medical Directors Association.  Lees het artikel hier. 
  • Arntzen RJ, van den Besselaar JH, Bekker R, Buurman BM, van der Mei RD. Avoiding Hospital Admissions and Delayed Transfers of Care by Improved Access to Intermediate Care: A Simulation Study. Journal of the American Medical Directors Association.  Lees het artikel hier.
  • Smeekes OS, Willems HC, Blomberg I, Rouwette EA, Buurman BM. Implementing online group model building to unravel complex geriatric problems, a methodological description. BMC geriatrics.  Lees het artikel hier.
  • Smeekes OS, Willems HC, Blomberg I, Buurman BM. A causal loop diagram of older persons’ emergency department visits and interactions of its contributing factors: a group model building approach. European Geriatric Medicine. Lees het artikel hier.

Onderzoekers en projectleden

Phd-onderzoekers:

Rebekka Arntzen, CWI

Tim de Boer, CWI

Ismail Aydemir, CWI

Eline Kroeze, Amsterdam UMC

Oscar Smeekes, Amsterdam UMC

 

Projectleden:

Robert Thijssen, Sigra

Dr. R Bekker, VU Amsterdam

Dr. Hanna Willems, Amsterdam UMC

Dr. Prof. Sandjai Bhulai, VU Amsterdam

 

Hoofdonderzoekers:

Prof. Dr. Rob van der Mei, CWI

Prof. Dr. Bianca Buurman, Amsterdam UMC

 

Contact: ismail.aydemir@cwi.nl

Geactualiseerd op 24 juni 2024