LIN in de GR

Implementatie en optimalisatie van Leer- en Innovatie Netwerken in de geriatrische revalidatiezorg

 

Achtergrond

Cliëntgerichte zorg is een benadering waarin de ervaringsdeskundigheid van de cliënt samengebracht wordt met de expertise van de professional. Onderzoek laat zien dat wanneer de cliënt centraal staat in het zorgproces hij/zij meer eigen regie en kracht ervaart, en daarmee meer controle over het eigen leven en een hogere kwaliteit van leven. In de Geriatrische Revalidatie kan meer cliëntgericht worden gewerkt door cliënten te betrekken in de besluitvorming rond hun revalidatieproces. Het gezamenlijk stellen van revalidatiedoelen, is een manier om richting te geven aan het revalidatieproces. Actieve participatie van de cliënt en/of diens naasten bij het stellen van doelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de cliëntgerichte zorg, geeft de cliënt meer eigen regie en versterkt de motivatie.

Doel

Onderzoeken of en hoe het het team van verpleegkundigen en verzorgenden lukt om cliëntgericht werken met doelen binnen een GRZ-afdeling te versterken.

Methode

Het onderzoek bestaat onder andere uit deze onderdelen:

  1. Een literatuurstudie naar de behoeftes van cliënten op het vlak van goal setting en of de rol van de verpleegkundige hierop aansluit.
  2. Een literatuurstudie naar de methodieken voor verpleegkundigen om cliënten te ondersteunen in goal setting.
  3. Een participatief actie-onderzoek op een geriatrische revalidatie-afdeling. Met het team wordt getracht verbeteringen tot stand te brengen op het vlak van cliëntgericht werken met doelen.

Resultaten tot nu toe en meer informatie:

Artikel: Goal-setting in geriatric rehabilitation: Can the nursing profession meet patients’ needs? A narrative review

Het artikel samengevat in een filmpje

Jaarverslag UNO VUmc

Posterpresentatie EuGMS 2022

 

Onderzoeker

Anne Marie Vaalburg, annemarie.vaalburg@inholland.nl