LIN: Leer- en Innovatie Netwerken in de geriatrische revalidatiezorg

Achtergrond

Cliëntgerichte zorg is een benadering waarin de ervaringsdeskundigheid van de cliënt samengebracht wordt met de expertise van de professional. Onderzoek laat zien dat wanneer de cliënt centraal staat in het zorgproces hij/zij meer eigen regie en kracht ervaart, en daarmee meer controle over het eigen leven en een hogere kwaliteit van leven. In de Geriatrische Revalidatie kan meer cliëntgericht worden gewerkt door cliënten te betrekken in de gesprekken over het revalidatieproces. Het gezamenlijk stellen van revalidatiedoelen, en het consequent in gesprekken later terug komen van die doelen en is een manier om die cliëntparticipatie handen en voeten te geven. In het multidisciplinaire team kan de zorg hierin een rol spelen. De precieze invulling van deze rol wordt in dit onderzoek onderzocht.

Doel

Onderzoeken welke rol verpleegkundigen en verzorgenden in het multidisciplinaire revalidatieteam kunnen spelen als het gaat om cliëntgericht te werken met doelen.

Methode

Het onderzoek bestaat onder andere uit deze onderdelen:

  1. Een literatuurstudie naar de behoeftes van oudere cliënten op het vlak van goal setting en of de rol van de verpleegkundige hierop aansluit.
  2. Een literatuurstudie naar de methodieken voor GRZ-verpleegkundigen en -verzorgenden om cliënten te ondersteunen in goal setting.
  3. Een focusgroepstudie waarin de gevonden methodieken worden voorgelegd aan GRZ-verpleegkundigen en -verzorgenden, met als doel een scherper beeld van hun rol te krijgen.
  4. Een participatief actie-onderzoek op een geriatrische revalidatie-afdeling. Met het team wordt getracht verbeteringen tot stand te brengen op het vlak van cliëntgericht werken met doelen.

Resultaten tot nu toe en meer informatie:

Artikel: Goal-setting in geriatric rehabilitation: Can the nursing profession meet patients’ needs? A narrative review

Het artikel samengevat in een filmpje

Artikel: Supporting older patients in working on rehabilitation goals: A scoping review of nursing interventions

Posterpresentatie EuGMS 2022 over bovenstaand artikel

Artikel: The Role of Nursing Staff Regarding Goal Setting and Achieving in Geriatric Rehabilitation

A Focus Group Study

Onderzoeker

Anne Marie Vaalburg, annemarie.vaalburg@inholland.nl