Vasculaire cognitieve beperkingen (VCI)

Achtergrond

Patiënten met vasculaire cognitieve beperkingen (VCI) hebben andere problematiek dan patiënten met andere cognitief beperkende aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer. Zo wordt de ziekte van Alzheimer vaak gekenmerkt door geheugenproblematiek, maar spelen bij VCI regelmatig stemmingsklachten, loopproblemen of traagheid. Het is echter onbekend of patiënten met VCI, en hun mantelzorgers, ook een andere zorgbehoefte hebben. Het onderzoeken van ervaringen en behoeften voor zorg na de diagnose is nodig om zorg op maat te kunnen leveren aan deze patiëntengroep. Ook is het daarbij van belang om het gat tussen die geleverde en gewenste zorg in kaart te brengen.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de ervaringen  patiënten, naasten en zorgprofessionals met zorg na de diagnose VCI. Een tweede doel is het onderzoeken van de behoeften van patiënten en hun naasten voor zorg: wat voor zorg zouden zij willen ontvangen?

Methode

Patiënten van de geheugenpolikliniek van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, en hun mantelzorgers worden benaderd om deel te nemen aan een diepte-interview dan wel een focusgroep. Ook zullen zorgprofessionals van verschillende disciplines (artsen, verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten enz.) worden benaderd om deel te nemen aan een focusgroep. Deze interviews en bijeenkomsten worden opgenomen, uitgeschreven en gecodeerd. Daarna worden thema’s vastgesteld die de onderzoeksvraag beantwoorden en daarmee bijdragen aan het doel van het onderzoek.

Fase

Voorbereidende fase: het opstellen van interviewplan/draaiboek en start met benaderen van deelnemers.

Onderzoekers

Sara van de Schraaf, neuropsycholoog en onderzoeker Interne Ouderengeneeskunde (Amsterdam UMC)

Dr. Eefje Sizoo, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker Ouderengeneeskunde (Amsterdam UMC, UNO Amsterdam)

Dr. Hanneke Rhodius-Meester, klinisch geriater en postdoc onderzoeker Interne Ouderengeneeskunde en Alzheimercentrum (Amsterdam UMC)

Meer informatie?

Stuur s.v.p. een mail aan s.vandeschraaf@amsterdamumc.nl