VCI zorgpad

Achtergrond

Cognitieve stoornissen bij ouderen kunnen vele oorzaken hebben. Wanneer er sprake is van schade aan de grote of kleine vaten in de hersenen en cognitieve klachten, wordt dit ook wel ’vasculair cognitive impairment’ (VCI) genoemd. Patiënten met VCI hebben andere problematiek dan patiënten met andere cognitief beperkende aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer. Zo wordt de ziekte van Alzheimer vaak gekenmerkt door geheugenproblematiek, maar spelen bij VCI regelmatig stemmingsklachten, loopproblemen of traagheid. Het is onbekend of patiënten met VCI, en hun mantelzorgers, ook een andere zorgbehoefte hebben dan andere patiënten met MCI/dementie en hoe deze zorg het beste kan worden vormgegeven. Een exploratie van de klinische kenmerken van VCI en de ervaringen en behoeften wat betreft zorg van patiënten, naasten en zorgprofessionals is nodig om zorg op maat te kunnen leveren aan deze patiëntengroep.

Doel

Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

  1. Het in kaart brengen van de klinische karakteristieken van (geriatrische) patiënten met VCI en vaatschade in het brein, zoals fysiek en cognitief functioneren, vertraging en cognitieve reserve.
  2. Het exploreren van de ervaringen, behoeften en visies van patiënten, naasten en zorgprofessionals op de geleverde en gewenste zorg voor VCI.

Het uiteindelijke doel van dit project is het opzetten van een VCI zorgpad, om deze patiënten met VCI en hun naasten te kunnen voorzien van passende zorg.

Methode

  1. Kwantitatieve analyses van de Amsterdam Aging Cohort database, een lopend cohort van geriatrische patiënten die de geheugenpolikliniek van Amsterdam UMC hebben bezocht.
  2. Interviews met patiënten en naasten en focusgroepen met zorgprofessionals uit verschillende settings. Deze kwalitatieve data wordt geanalyseerd met inductieve thematische analyse.

Fase

  1. Artikel over vertraging bij vasculaire schade gepubliceerd (online). Analyses aan het uitvoeren naar relatie tussen fysiek en cognitief functioneren bij patiënten met ziektes aan de hart-brein as.
  2. De interviews met patiënten en naasten worden op dit moment geanalyseerd. Onderzoek naar visie van zorgprofessionals op zorg is in de opstartfase.

Publicatie

Slowing: A Vascular Geriatric Syndrome?

Onderzoeker

Sara van de Schraaf, neuropsycholoog en onderzoeker (Interne) Ouderengeneeskunde (Amsterdam UMC)

Dr. Eefje Sizoo, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker Ouderengeneeskunde (Amsterdam UMC, UNO Amsterdam)

Dr. Hanneke Rhodius-Meester, klinisch geriater en postdoc onderzoeker Interne Ouderengeneeskunde en Alzheimercentrum (Amsterdam UMC)

Meer informatie?

Stuur s.v.p. een mail aan s.vandeschraaf@amsterdamumc.nl

 

(geactualiseerd op 5 april 2022)