Passende zorg voor VCI: vasculair cognitive impairment

Achtergrond

Cognitieve stoornissen bij ouderen kunnen vele oorzaken hebben. Wanneer er sprake is van schade aan de grote of kleine vaten in de hersenen en cognitieve klachten, wordt dit ook wel ’vasculair cognitive impairment’ (VCI) genoemd. Patiënten met VCI hebben andere problematiek dan patiënten met andere cognitief beperkende aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer. Zo wordt de ziekte van Alzheimer vaak gekenmerkt door geheugenproblematiek, maar spelen bij VCI regelmatig stemmingsklachten, loopproblemen of traagheid. Het is onbekend of patiënten met VCI, en hun mantelzorgers, ook een andere zorgbehoefte hebben dan andere patiënten met MCI/dementie en hoe deze zorg het beste kan worden vormgegeven. Een exploratie van de klinische kenmerken van VCI en de ervaringen en behoeften wat betreft zorg van patiënten, naasten en zorgprofessionals is nodig om zorg op maat te kunnen leveren aan deze patiëntengroep.

Doel

Het onderzoek heeft drie subdoelen:

  1. Het in kaart brengen van de klinische karakteristieken van (geriatrische) patiënten met VCI en vaatschade in het brein, zoals fysiek en cognitief functioneren, vertraging en cognitieve reserve.
  2. Het exploreren van de ervaringen, behoeften en visies van patiënten, naasten en zorgprofessionals op de geleverde en gewenste zorg voor VCI.
  3. Het formuleren van aanbevelingen voor zorgprofessionals over passende zorg voor mensen met VCI en hun naasten.

Methode

  1. Kwantitatieve analyses van de Amsterdam Aging Cohort database, een lopend cohort van geriatrische patiënten die de geheugenpolikliniek van Amsterdam UMC hebben bezocht.
  2. Interviews met patiënten en naasten en focusgroepen met zorgprofessionals uit verschillende settings. Deze kwalitatieve data wordt geanalyseerd met inductieve thematische analyse.
  3. Een Delphi-procedure wordt gebruikt om met experts tot overeenstemming te komen over de aanbevelingen. Deelnemers zijn zorgprofessionals uit de dementie-zorg en de CVA-zorg in de eerste en tweede lijn.

Fase

  1. Artikel over vertraging bij vasculaire schade gepubliceerd. Manuscript over samenhang tussen symptomen en (micro-)vasculaire schade wordt geschreven.
  2. De interviews met patiënten en naasten zijn gepubliceerd. Focusgroepen met zorgprofessionals zijn afgerond, geanalyseerd en opgeschreven: we zijn bezig het artikel te publiceren.
  3. De dataverzameling van de Delphi-studie is afgerond. De uitkomsten worden geanalyseerd en opgeschreven.

Publicatie

Slowing: A Vascular Geriatric Syndrome?

Vascular cognitive impairment: When memory loss is not the biggest challenge

Onderzoeker

Sara van de Schraaf, neuropsycholoog en onderzoeker (Interne) Ouderengeneeskunde (Amsterdam UMC)

Dr. Eefje Sizoo, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker Ouderengeneeskunde (Amsterdam UMC, UNO Amsterdam)

Dr. Hanneke Rhodius-Meester, klinisch geriater en postdoc onderzoeker Interne Ouderengeneeskunde en Alzheimercentrum (Amsterdam UMC)

Meer informatie?

Stuur s.v.p. een mail aan s.vandeschraaf@amsterdamumc.nl

Geactualiseerd op 26 februari 2024