VAT: Antimicrobial stewardship (AMS)

Achtergrond

Er wordt veel antibiotica voorgeschreven in verpleeghuizen, waarvan een groot deel onnodig blijkt. Ongepast antibioticagebruik is een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van antibioticaresistentie (ABR). Antimicrobial stewardship (AMS) is internationaal al jaren een speerpunt ter optimalisatie van klinische uitkomstmaten en kosteneffectieve behandelingen, waarbij resistentieontwikkeling wordt geminimaliseerd. Tot voor kort werd AMS vrijwel uitsluitend in ziekenhuizen toegepast. In Nederlandse verpleeghuizen is AMS nog nauwelijks geïmplementeerd, de effectiviteit van AMS in verpleeghuizen is nog niet vastgesteld.

Doel

Het doel van VAT is om het effect van wekelijkse AMS door arts microbiologen en voorschrijvers in verpleeghuizen te beoordelen tijdens een virtuele bijeenkomst over de geschiktheid van antibioticavoorschriften voor urineweginfecties (UWI), luchtweginfecties (LWI) of huid en wekedelen infecties (HWDI) onder verpleeghuis bewoners in vergelijking met standaardzorg.

Daarnaast wordt de incidence rate (IR) van antibioticavoorschriften bepaald en zal de interne en externe validiteit worden vastgesteld en barrières en facilitators voor het implementeren van een stewardship-interventie en het vervolgens ontwikkelen van een implementatiegids.

Methode

VAT is een multicenter, tweearmige, gerandomiseerde, gecontroleerde, niet-geblindeerde studie in meerdere verpleeghuizen (ca. 8) in de regio’s Noord Holland en Flevoland.

Fase

Dataverzameling

Publicaties

Volgen

Onderzoekers en Projectgroepleden

VAT is geïnitieerd vanuit het Streeklaboratorium en is een samenwerking tussen de afdelingen Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het Amsterdam UMC, Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC en afdeling onderzoek van de GGD Amsterdam.

Sacha Kuil (projectleider), Kelly Paap (projectcoördinator), Lisa Kolodziej, Laura van Buul, Menno de Jong, Maarten Schim van der Loeff