Deskundigheidsbevordering

Symposium Ouderenzorg

UNO Amsterdam organiseert ieder jaar een symposium voor medewerkers van de UNO zorgorganisaties rond een actueel thema in de ouderenzorg. Omdat de focus van het netwerk multidisciplinair is, zijn alle professionals welkom die bij de zorg voor kwetsbare ouderen betrokken zijn: verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars en hun leidinggevenden.

Wetenschapsdag SANO

Eén keer per jaar organiseert UNO Amsterdam met vijf andere academische netwerken een Wetenschapsdag. Deze netwerken maken, net als het UNO, deel uit van het Samenwerkingsverband Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO). Tijdens de Wetenschapsdag presenteren zij hun onderzoeken.

Wetenschappelijke scholing

Het UNO verzorgt wetenschappelijke scholing aan bestuurders en medewerkers van de deelnemende zorgorganisaties. Het gaat bijvoorbeeld om scholing over onderzoeksmethodes en -technieken, kritisch lezen en Evidence Based Medicine (EBM).

Platform Presentatie Onderzoek

In het jaarlijkse Platform Presentatie Onderzoek (PPO) presenteren onderzoekers uit de UNO zorgorganisaties de opzet of resultaten van hun eigen onderzoek. Na afloop van iedere presentatie is er gelegenheid om in kleine groepen te discussiëren.

Best practices

UNO Amsterdam volgt actuele en toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg op de voet. Door het ontwikkelen of vaststellen van best practices dragen de UNO zorgorganisaties bij aan consensusvorming in diagnostiek, verzorging, behandeling of begeleiding. Het UNO deelt de best practices binnen het netwerk en begeleidt de UNO zorgorganisaties bij de implementatie.