Deskundigheidsbevordering

Symposium Ouderenzorg

Het UNO-VUmc organiseert ieder jaar een symposium voor medewerkers van de UNO-zorgorganisaties rond een actueel thema in de ouderenzorg. Omdat de focus van het netwerk multidisciplinair is, zijn alle professionals welkom die bij de zorg voor kwetsbare ouderen betrokken zijn: verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars en hun leidinggevenden.

Wetenschapsdag SANO

Eén keer per jaar organiseert het UNO-VUmc met vijf andere academische netwerken een Wetenschapsdag. Deze netwerken maken, net als het UNO-VUmc, deel uit van het Samenwerkingsverband Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO). Tijdens de Wetenschapsdag presenteren zij hun onderzoeken.

Wetenschappelijke scholing

Het UNO-VUmc verzorgt wetenschappelijke scholing aan bestuurders en medewerkers van de deelnemende zorgorganisaties. Het gaat bijvoorbeeld om scholing over onderzoeksmethodes en -technieken, kritisch lezen en Evidence Based Medicine (EBM).

Platform Presentatie Onderzoek

In het jaarlijkse Platform Presentatie Onderzoek (PPO) presenteren onderzoekers uit de UNO-zorgorganisaties de opzet of resultaten van hun eigen onderzoek. Na afloop van iedere presentatie is er gelegenheid om in kleine groepen te discussiëren.

Best practices

Het UNO-VUmc volgt actuele en toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg op de voet. Door het ontwikkelen of vaststellen van best practices dragen de UNO-zorgorganisaties bij aan consensusvorming in diagnostiek, verzorging, behandeling of begeleiding. Het UNO-VUmc deelt de best practices binnen het netwerk en begeleidt de UNO-zorgorganisaties bij de implementatie.