Deskundigheidsbevordering

Best practices

UNO Amsterdam volgt actuele en toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg op de voet. Door het ontwikkelen of vaststellen van best practices dragen de UNO-zorgorganisaties bij aan consensusvorming in diagnostiek, verzorging, behandeling of begeleiding. Het UNO deelt de best practices binnen het netwerk en begeleidt de UNO-zorgorganisaties bij de implementatie.

Ontwikkelpraktijken

Om wetenschap en praktijk nog beter op elkaar te laten aansluiten heeft UNO Amsterdam twee ontwikkelpraktijken: een ontwikkelpraktijk bestaat uit twee tot vier lid-organisaties die samen met een gepromoveerd onderzoeker onderzoek ontwikkelen en uitvoeren.
Op deze pagina leest u meer over de twee ontwikkelpraktijken: Hersenaandoeningen en Geriatrische revalidatie.

Platform Presentatie Onderzoek

In het jaarlijkse Platform Presentatie Onderzoek (PPO) presenteren onderzoekers uit de UNO-zorgorganisaties de opzet of resultaten van hun eigen onderzoek. Na afloop van iedere presentatie is er gelegenheid om in kleine groepen te discussiëren.

Symposium Ouderenzorg

UNO Amsterdam organiseert ieder jaar het UNO Symposium voor medewerkers uit de UNO-zorgorganisaties rond een actueel thema in de ouderenzorg. Omdat de focus van het netwerk multidisciplinair is, zijn alle professionals welkom die bij de zorg voor kwetsbare ouderen betrokken zijn: verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars en hun leidinggevenden.

Themagroepen

Er zijn drie themagroepen binnen UNO Amsterdam. Elke themagroep bestaat uit één of twee voorzitters vanuit deelnemende zorgorganisaties, een UNO-coördinator, overige afgevaardigden vanuit aangesloten zorgorganisaties, en onderzoekers van het UNO Amsterdam-team die zich richten op het betreffende thema. Elke zorgorganisatie is bij tenminste één themagroep aangesloten. Elke themagroep komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar en werkt aan doelstellingen en bijbehorende activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling, kennisdeling of kennistoepassing.

Themagroep Goede zorg voor mensen met hersenaandoeningen
Themagroep Goede zorg voor revalidanten
Themagroep Kwaliteit van zorg

UNO Evenementen

Een verzameling van verschillende kennis gerelateerde bijeenkomsten zoals webinars, workshops, minicolleges, masterclasses of thematafels, waarin men leert en inspiratie opdoet. Alle UNO Evenementen zijn gebaseerd op de kennis die we binnen ons netwerk ontwikkelen.

Wetenschapsdag SANO

Eén keer per jaar organiseert UNO Amsterdam met de vijf andere academische netwerken een Wetenschapsdag. Deze netwerken maken, net als het UNO, deel uit van het Samenwerkingsverband Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO). Tijdens de Wetenschapsdag presenteren zij hun onderzoeken.

Wetenschappelijke scholing

Het UNO verzorgt wetenschappelijke scholing aan bestuurders en medewerkers van de deelnemende zorgorganisaties. Het gaat bijvoorbeeld om scholing over onderzoeksmethodes en -technieken, kritisch lezen en Evidence Based Medicine (EBM).