Anticipating Old Age (de praktijk van ACP in kaart gebracht)

Achtergrond

Advance care planning (ACP) staat volop in de belangstelling. Het is belangrijk dat patiënten en hun zorgverleners bespreken welke doelen zij nastreven met de behandeling. Hiermee kunnen patiënten beslissingen nemen die passen bij hun doelen. Dit wordt urgenter naarmate de patiënt meerdere chronische ziektes heeft of in een slechte algemene conditie is. In dergelijke situaties kan het starten van een intensieve behandeling veel nadelen hebben of niet in lijn zijn met de algemene behandeldoelen van de patiënt. Het spreken over toekomstige zorg en (behandel)voorkeuren vormt een belangrijk onderdeel van advance care planning (ACP). Hoe ACP in de praktijk wordt uitgevoerd, en welke doelen daarbij worden nagestreefd, verschilt.
Het onderzoeksproject ‘Anticipating Old Age’ brengt de praktijk van ACP in kaart.

Doel

In kaart brengen hoe advance care planning (ACP) in de praktijk plaatsvindt en welke doelen daarmee worden nagestreefd.

Methode

  1. Literatuuronderzoek: wat zijn (onderliggende) doelen van advance care planning (ACP)?
  2. Kwantitatief onderzoek met data uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA): in hoeverre verschillen ouderen die wel aan ACP doen van ouderen die niet aan ACP doen? En is er een verschil tussen degenen die dit alleen met hun naasten doen en degenen die op een formelere manier met ACP bezig zijn (spreken met artsen of iets op papier zetten)?
  3. Etnografisch veldonderzoek in het verpleeghuis: hoe gaat ACP in de dagelijkse (verpleeghuis)praktijk?

Korte uitleg

Bekijk hier het filmpje van onderzoeker Nienke Fleuren. Zij vertelt in zo’n 5 minuten wat haar onderzoek inhoudt en wat de ins en outs zijn van Advance care planning.

Fase

Uitvoerende fase

Onderzoeker

Nienke Fleuren (arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker), Amsterdam UMC, locatie VUmc / Gerion

 

Lees ook ‘Werken aan meer eenduidigheid’ op de website van ZonMw.