STEERING ACP proactieve zorgplanning in de Wijkkliniek

Achtergrond

Proactieve zorgplanning is een evidence based interventie en kan bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven en het voorkomen van ongewenste overgangen van zorg in de laatste levensfase. Het is belangrijk dat proactieve zorgplanning tijdig plaatsvindt en bij voorkeur voordat er een acute situatie is. Toch worden nog veel ouderen acuut opgenomen waarbij nog geen proactieve zorgplanning heeft plaatsgevonden.

Rollen en verantwoordelijkheden van verpleegkundigen

Verpleegkundigen kunnen mogelijk meer betekenen bij het toepassen van proactieve zorgplanning dan nu wordt gedaan. Daarom is er de behoefte om een gestructureerde, interprofessionele transmurale aanpak te ontwikkelen met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen, vooral voor verpleegkundigen.

Doel

Het doel van dit project is om proactieve zorgplanning toe te passen in en rondom de Wijkkliniek in Amsterdam Zuidoost, met specifiek aandacht voor de rol van de verpleegkundige. Naast de Wijkkliniek wordt ook de eerste lijn betrokken, waaronder huisartsen en wijkverpleegkundigen. Samen met betrokkenen worden bestaande materialen van proactieve zorgplanning geschikt gemaakt voor toepassing in en rondom de Wijkkliniek, waarbij implementatie en evaluatie centraal staan.

Samenwerking met de academische leerwerkplaats Amsterdam Zuidoost

In dit project worden de studenten die stage lopen in en rondom de Wijkkliniek betrokken bij alle fases van het project. Op deze manier leren studenten zowel over de toepassing van EBP én proactieve zorgplanning

Op 29 november vindt een kick off bijeenkomst plaats. Aanmelden?

=> Inschrijfformulier Kick off bijeenkomst 

Samenwerking

In dit project werken Cordaan, Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam,  Amsterdam UMC en UNO Amsterdam samen.

Projectperiode

Dit project loop van september 2023 tot september 2025

Onderzoeker

Marjon van Rijn

m.vanrijn@amsterdamumc.nl