YELLOW routine study: Insight in the dynamics of bacteria in the elderly bladder: the way forward to Urinary Tract Infection prevention, diagnosis and treatment

YELLOW roUTIne study

In de YELLOW roUTIne studie onderzoeken we het vóórkomen en verloop van bacteriën in de blaas van kwetsbare ouderen. Deze studie is een samenwerking tussen UNO Amsterdam en het Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen (SNIV) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Achtergrond

Verpleeghuisbewoners hebben vaak bacteriën in de urine. Vaak wordt er dan gedacht aan een urineweginfectie (UWI), maar iemand heeft pas een UWI als er ook klachten zijn die daarop wijzen (b.v. pijn bij het plassen). Bij kwetsbare ouderen is het echter lastig om te achterhalen of zulke klachten er zijn, b.v. door dementie. Er wordt dan vaak ‘voor de zekerheid’ antibiotica gegeven, maar dit kan bijwerkingen geven en draagt bij aan antibioticaresistentie. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de aanwezigheid van ‘goede’ bacteriën in de blaas kan beschermen tegen UWI.

Doel

Het overkoepelende doel van het YELLOW roUTIne studie is om preventie, diagnose en behandeling van UWI bij verpleeghuisbewoners te verbeteren, door inzicht te genereren in de dynamiek van bacteriën in de oudere blaas in relatie tot de ontwikkeling van UWI. De doelstellingen van het onderzoek luiden als volgt:

  1. Het beschrijven van de dynamiek in het vóórkomen van bacteriurie en leukocyturie bij verpleeghuisbewoners gedurende de studieperiode.
  2. Het genereren van inzicht in virulentiefactoren aanwezig bij Escherichia coli (E. coli) in urinemonsters van verpleeghuisbewoners.
  3. Het bestuderen van transmissie van bacteriën in de urine, in verpleeghuizen.

Methode

De YELLOW RoUTIne studie is een cohort studie. In deze studie worden routinematig (elke 3 maanden) urinemonsters van verpleeghuisbewoners verzameld gedurende een follow-up periode van 18 maanden. Daarnaast worden bewoner karakteristieken (b.v. leeftijd, geslacht en type afdeling) en klinische data (UWI gerelateerde symptomen en antibioticagebruik) verzameld.

Fase

Dit onderzoeksproject is in de opstartfase. De cohort studie is in  januari 2024 van start gaan en loopt 1,5 jaar per deelnemende verpleeghuis. De eerste verpleeghuizen zijn inmiddels al begonnen met het onderzoek. Benieuwd of deelname nog mogelijk is? Neem contact op!

Meer informatie of interesse in deelname?

Stuur een mail naar Yellow.Routine@amsterdamumc.nl.
Of klik hier voor meer informatie over deelname aan het onderzoek. 

 

Publicaties

Volgen.

Onderzoekers en projectgroep leden

Onderzoekers: Ruo Chen Wang (Amsterdam UMC, locatie VUmc) en Kati Halonen (RIVM) zijn de uitvoerende onderzoekers op dit project.

Projectgroep leden: dr. Laura van Buul, dr. Caroline Schneeberger, prof. dr. Martin Smalbrugge, prof. dr. Susanne Geerlings, Ing. Anja Haenen, dr. ir. Sabine de Greef.

De projectnaam YELLOW is als volgt samengesteld:

YELLOW roUTIne study: Insight in the dYnamics of bacteria in the ELderly bLadder: the way fOrWard to Urinary Tract Infection prevention, diagnosis and treatment

Geactualiseerd op 26 februari 2024