Lasso: Local Antimicrobial reSistance in nurSing hOmes

Achtergrond

Antibioticaresistentie (ABR) van bacteriën die urineweginfecties (UWIs) veroorzaken neemt toe. Tussen verpleeghuizen blijken grote verschillen te bestaan in de mate van ABR. Desondanks worden empirische behandelkeuzes veelal gebaseerd op landelijke data. Daarnaast wordt veelal gebruik gemaakt van laboratorium-gebaseerde surveillance, terwijl deze data niet representatief is voor alle verpleeghuisbewoners. Er worden namelijk maar alleen van specifieke cliënten (mannen) of bij bepaalde klinische situaties (ernstige infecties, therapiefalen) urinekweken uitgevoerd.

Doel

Het doel van project Lasso is om populatie-gebaseerde surveillance met behulp van Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) uit te voeren in verpleeghuizen in (de regio van) Amsterdam om lokale behandelrichtlijnen te informeren. Daarnaast wordt onderzocht welke randvoorwaarden er zijn voor toekomstige implementatie.

Methode

Lasso is een multicenter cross-sectionele studie in drie verpleeghuisorganisaties in (de regio van) Amsterdam (1860 bedden totaal)

Fase

Dataverzameling

Publicaties

Volgen

Onderzoekers en Projectgroepleden

Project Lasso is geïnitieerd vanuit het Streeklaboratorium en is een samenwerking tussen de afdelingen Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het Amsterdam UMC, Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC en afdeling onderzoek van de GGD Amsterdam.

Sacha Kuil (projectleider), Laura van Buul, Constance Schultsz, Anders Boyd, Menno de Jong

Geactualiseerd op 4 maart 2024