CURIE: Covid-19, urinary tract infections & respiratory tract infections

 

Het CURIE project – Covid-19, urinary tract infections and respiratory infections in elderly care – onderzoekt drie typen infecties waarover veel onderzoeksvragen spelen binnen de ouderengeneeskunde: Covid-19, luchtweginfecties en urineweginfecties.

Achtergrond

Covid-19

Verpleeghuisbewoners vormen een kwetsbare groep en hebben daarmee een verhoogd risico op een ernstig beloop als zij besmet raken met Covid-19. Onderzoek binnen deze populatie is van groot belang om preventieve maatregelen, diagnostiek en behandeling van Covid-19 wetenschappelijk te onderbouwen.

Urineweginfecties

In 2018 is de richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ van Verenso vernieuwd. Een belangrijke wijziging is dat er veel nadruk is gekomen op de aanwezigheid van specifieke symptomen (b.v. pijn bij het plassen) bij het vaststellen van urineweginfecties en dat antibiotica niet meer, zoals voorheen, voorgeschreven dienen te worden als er enkel aspecifieke symptomen (b.v. toegenomen agitatie) aanwezig zijn. Een andere belangrijke wijziging is dat de urinestick niet meer, zoals voorheen, gebruikt dient te worden om een urineweginfectie aan te tonen, maar alleen om deze uit te sluiten. Deze wijzigingen maken dat er een ‘paradigma shift’ gaande is ten aanzien van diagnostiek en behandeling van urineweginfecties, die betrekking heeft op meerdere niveaus: de cliënt, verpleging en verzorging, en de arts.

Luchtweginfecties

Vaccinaties tegen luchtweginfecties van zorgmedewerkers in verpleeghuizen leidt tot een indirecte bescherming van kwetsbare verpleeghuisbewoners. Het is van belang om de vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers in verpleeghuizen kaart te brengen.

Doel

Het doel van het CURIE project is drieledig:

  • Covid-19: een bijdrage leveren aan kennis over Covid-19 in verpleeghuizen op basis van actuele behoeften met betrekking tot dit onderwerp.
  • Urineweginfecties: een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de paradigma shift om zo antibioticaresistentie tegen te gaan en de zorg ten aanzien van urineweginfecties te verbeteren.
  • Luchtweginfecties: vaccinatiebereidheid van zorgmedewerkers in verpleeghuizen in kaart brengen.

Methode

Het CURIE project bestaat uit 6 deelstudies:

Covid-19

  1. Een onderzoek waarin gekeken wordt of er een verschil is in symptomen en/of vitale parameters tussen verpleeghuisbewoners met Covid-19 die getest zijn op basis van de aanwezigheid van kernsymptomen en verpleeghuisbewoners die getest zijn op basis van bron- en contact onderzoek.
  2. Een onderzoek naar de validiteit en de haalbaarheid van de ‘single swab methode’, waarbij één monster wordt afgenomen bij verpleeghuisbewoners waarmee zowel een antigeen sneltest als een PCR wordt uitgevoerd.

Publicaties vindt u onderaan deze pagina.

Urineweginfecties

  1. Een onderzoek naar patiëntgebonden factoren die mogelijk beschermend of voorspellend zijn op het krijgen van een urineweginfectie in verpleeghuizen.
  2. Een onderzoek naar het proces van inzetten van urinesticks door verpleegkundigen en verzorgenden, en naar mogelijkheden om dit proces te verbeteren. De uitkomsten worden vertaald naar een advies en ondersteunende producten ten aanzien van het verbeteren van het gebruik van urinesticks in verpleeghuizen.
  3. Een onderzoek naar de gevolgen van de herziene Verenso richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ op het beloop van urineweginfecties in verpleeghuizen, door data van vóór de herziening van de richtlijn te vergelijken met data van ná de invoering van de herziene richtlijn.

Luchtweginfecties

  1. Een onderzoek naar de vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers in verpleeghuizen.

Fase

Deelstudies 1 & 2 zijn afgerond. Deelstudies 3, 4 & 6 zijn in de uitvoerende fase.

Publicaties

Symptom- and Prevention-Based Testing of COVID-19 in Nursing Home Residents: A Retrospective Cohort Study – PubMed (nih.gov)

Clinical evaluation of single-swab sampling for rapid COVID-19 detection in outbreak settings in Dutch nursing homes – PubMed (nih.gov)

 

Onderzoekers en projectgroep leden

Promovenda: Kelly Paap
Projectgroep leden: Dr. Anouk van Loon, Dr. Laura van Buul, Dr. Martin Smalbrugge, Drs. Jeanine Rutten en Prof. Dr. Cees Hertogh.

Infectieziekten & antibiotica

Maak nu gebruik van producten die ondersteunen bij het beter vaststellen en behandelen van infectieziekten in de ouderenzorg. Je draagt zo bij aan het terugdringen van antibioticaresistentie.

Ga naar onze Infectieziekten en Antibiotica  pagina.