PRIMA: slimme pleister en luchtweginfecties

 

Onderzoek naar een slimme pleister om luchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners beter te herkennen

Luchtweginfecties, zoals een griep- of coronavirus, worden bij verpleeghuisbewoners soms slecht herkend. Dat komt omdat de kenmerken van een infectie vaak anders zijn. Bij jongere mensen zijn de typische symptomen van een luchtweginfectie: hoesten, keelpijn of een loopneus. Bij ouderen met een luchtweginfectie komt dat minder vaak voor, waardoor het lastiger is om de infectie te herkennen en op tijd te behandelen.

Omdat de gevolgen van een luchtweginfectie bij kwetsbare ouderen ernstig kunnen zijn, start het Amsterdam UMC in samenwerking met het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam een onderzoek genaamd PRIMA. Dit onderzoek heeft als doel luchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners beter te herkennen en het verloop van de infectie te kunnen volgen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een ‘slimme pleister’ (die officieel Healthdot heet). De pleister wordt op de huid ter hoogte van de onderste linker rib geplakt en meet de hartslag, de ademhaling en beweging. De verwachting is dat bij een luchtweginfectie deze meetwaardes veranderen. Als dit waar blijkt te zijn, hopen we in de toekomst luchtweginfecties bij verpleeghuisbewoners niet alleen beter te herkennen, maar ook beter te behandelen.

Voor meer informatie over het PRIMA-onderzoek kunt u de onderstaande filmpjes raadplegen:

Daarnaast is er ook een kwalitatief onderdeel van het PRIMA onderzoek opgestart. Het doel is om de bevorderende en belemmerende factoren van het gebruik van de Healthdot in de verpleeghuissetting te achterhalen. Deze inzichten kunnen worden meegenomen bij eventueel toekomstige implementatie van de Healthdot.

Doel

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om met de Healthdot een vroegtijdig waarschuwingssysteem te ontwikkelen voor luchtweginfecties en daarbij behorende klinische verslechtering. Om dit doel te behalen, wordt eerst onderzoek gedaan naar:

  1. Het verband tussen de aanwezigheid van een luchtwegvirus en hartslag, ademhaling en beweging zoals gemeten door de Healthdot.
  2. Het verband tussen het verloop van de infectie en hartslag, ademhaling en beweging zoals gemeten door de Healthdot.

Methode

Als de arts denkt dat een verpleeghuisbewoner een luchtweginfectie heeft, wordt (meestal) een test afgenomen (zoals een coronatest). Als de verpleeghuisbewoner of zijn/haar vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven voor het PRIMA-onderzoek, wordt op ditzelfde moment de Healthdot opgeplakt. Daarnaast worden er vragenlijsten ingevuld door behandelend artsen over het beloop van de luchtweginfectie. De Healthdot meet gedurende 28 dagen elke 5 minuten de hartslag, ademhaling en beweging van de bewoner. De metingen worden draadloos en veilig doorgestuurd naar het Amsterdam UMC. Hier worden de gegevens van de Healthdots, de vragenlijsten en de swab uitslagen geanalyseerd en vergeleken.

Tijdens het kwalitatieve onderdeel van de PRIMA studie worden er interviews afgenomen met artsen, verpleegkundigen, verzorgende en innovatie- en infectiepreventie specialisten binnen verpleeghuizen. Tijdens deze interviews zal gevraagd worden naar bevorderende en belemmerende factoren voor het gebruik van de Healthdot in de verpleeghuissetting.

Fase

De dataverzameling van de PRIMA studie is gestart in maart 2023 en zal lopen tot mei 2025.

Contact

Bij vragen over het onderzoek kunt u terecht bij de onderzoeker van het PRIMA-onderzoek: Laura Grootegoed

prima@amsterdamumc.nl

Geactualiseerd op 21 februari 2024