Infectieziekten en antibiotica

Op deze plek vind je verschillende UNO Amsterdam producten die kunnen ondersteunen bij het beter vaststellen en behandelen van infectieziekten in de ouderenzorg.

Door het gebruik van deze producten kun je bijdragen aan het terugdringen van antibioticaresistentie.

 

Om erachter te komen welk(e) product(en) het meest waardevol zijn om mee aan de slag te gaan in jouw organisatie, is ons advies om eerst een korte inventarisatie te doen bij de disciplines waarvoor dit onderwerp relevant is (zoals artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, en managers).

 

Welke problemen ervaren zij als het gaat om het voorkómen, vaststellen en behandelen van infectieziekten? Hoe belangrijk vinden zij het dat daar een oplossing voor komt? Zijn er bepaalde oplossingen waar zij al aan denken? Hoeveel tijd zouden zij daaraan (maximaal) willen besteden? Welke behoeften hebben zij?

Op basis van de uitkomst van deze inventarisatie kun je kijken welke van de producten het beste aansluiten bij de wensen en behoeften in jouw organisatie.

De producten zijn op verschillende manieren in te zetten. Lees hierover op de informatiepagina van ieder product bij ‘tips’, of kijk voor meer handvatten bij ‘Hulp bij implementeren & verbeterprojecten’. Hier vind je o.a. ervaringsverhalen, voorbeelden van uitgevoerde implementatie projecten en kun je je laten inspireren bij de aanpak van je verbeter- of implementatieproject gericht op urineweginfecties met het overzicht met implementatiestrategieën.

 

 

De producten zijn onderverdeeld per thema: