Meten van mobiliteit van kwetsbare ouderen

Dé fysiotherapeutische meetinstrumentenset voor de geriatrische cliënt

 

Om geriatrische cliënten binnen de fysiotherapie objectief in kaart te brengen wordt het gebruik van meetinstrumenten aangeraden. Omdat er tal van meetinstrumenten bestaan, die niet allemaal geschikt zijn voor deze specifieke cliëntengroep, of die moeilijk vindbaar, interpreteerbaar of bruikbaar zijn, heeft het UNO-VUmc een gebruiksvriendelijke meetinstrumentenset samengesteld.

Meten van mobiliteit van kwetsbare ouderen
De UNCO-MOB is een set meetinstrumenten voor fysiotherapeuten om de mobiliteit van kwetsbare ouderen te meten. Het biedt de overzichtelijke en praktische mogelijkheid om 10 domeinen in kaart te brengen binnen twee ICF-componenten: functies en activiteiten. Hierdoor worden objectieve start- en evaluatiescores gegenereerd voor de behandeling. De UNCO-MOB bestaat uit in totaal negentien meetinstrumenten, inclusief testprotocollen en scoreformulieren, plus afspraken over de tijdstippen en frequentie van afname. De meetinstrumenten zijn gekozen op basis van kwaliteit en praktische bruikbaarheid. De instrumenten voldoen aan de geldende richtlijnen van bijvoorbeeld het KNGF.

Uit de UNCO-MOB kan een selectie van meetinstrumenten – die van toepassing zijn op de specifieke cliënt – ingezet worden voor fysiotherapeutische diagnosevorming en evaluatie van behandeling.

Voordelen van de UNCO-MOB
Dankzij de gebruiksvriendelijke UNCO-MOB kan de (geriatrie)fysiotherapeut makkelijker het meest relevante meetinstrument selecteren en toepassen. Hierdoor kan men zich beter richten op het doelgericht afnemen, interpreteren en integreren van de meetinstrumenten in het methodisch handelen.

Hoe werkt het?
– Bepaal vanuit de anamnese en hulpvraag van de cliënt wat u wilt meten en met welk doel.
– Bepaal daarna eenvoudig het mobiliteitsniveau van de cliënt met behulp van de Functional Ambulation Categories score uit de UNCO-MOB
– Raadpleeg met deze informatie de Beslissingstabel, met hierin de meetinstrumenten binnen 10 verschillende domeinen.
– Met de meetresultaten en de informatie uit uw anamnese, inspectie en observatie vormt u zo een goed onderbouwde fysiotherapeutische diagnose, waaruit u een SMART behandelplan kan opstellen.

Wetenschappelijke procedure
In 2008 maakten twintig fysiotherapeuten binnen het UNO-VUmc afspraken over het gebruik van meetinstrumenten op het gebied van mobiliteit bij kwetsbare ouderen. Alle beschikbare meetinstrumenten werden geïnventariseerd en geëvalueerd op kwaliteit en bruikbaarheid. In overleg met deelnemers aan eenzelfde traject binnen het UKON (Universitair Netwerk Ouderenzorg Nijmegen) stelden de fysiotherapeuten een set samen van de elf beste meetinstrumenten: UNCO-MOB. Deze set is in 2011 geëvalueerd. Op basis van nieuwe richtlijnen, actuele wetenschappelijke literatuur en nieuwe wensen binnen de beroepsgroep stelde het UNO-VUmc in 2013 een nieuwe set op, met uitbreiding van diverse meetinstrumenten: UNCO-MOB 2.0, die uit 19 gebruiksvriendelijke meetinstrumenten voor ouderen bestaat, binnen 10 domeinen.
In 2018 is de UNCO-MOB 2.0 eenduidiger en gebruiksvriendelijker gemaakt door Floor De Backer, een geriatriefysiotherapeute in opleiding en een multidisciplinair expertpanel.
Het resultaat is de UNCO-MOB 2.1.