Meten van mobiliteit van kwetsbare ouderen

UNCO-MOB 3.0 – Meetinstrumenten Geriatriefysiotherapie

 

Download hier de tabel met meetinstrumenten en de afspraken over het gebruik ervan op A4 formaat

Download hier het zakkaartje: de tabel met meetinstrumenten en de afspraken over het gebruik ervan

Download hier het overzicht met links naar de meetinstrumenten

Inleiding

Geriatriefysiotherapeuten vormen een belangrijke schakel in de behandeling van toenemende complexe zorgvragen bij kwetsbare ouderen. Het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde meetinstrumenten helpt hen om hun onderzoek en behandeling vorm te geven volgens de principes van evidence based practice.

Meten van mobiliteit van kwetsbare ouderen

De UNCO-MOB is een set generieke meetinstrumenten voor fysiotherapeuten om de mobiliteit van kwetsbare ouderen te meten. Het biedt de overzichtelijke en praktische mogelijkheid om negen domeinen in kaart te brengen binnen twee ICF-componenten: functies en activiteiten. Hierdoor worden objectieve start- en evaluatiescores gegenereerd voor de behandeling. De UNCO-MOB bestaat uit in totaal 21 meetinstrumenten, met links naar test protocollen, plus afspraken over de tijdstippen en frequentie van afname. De meetinstrumenten zijn gekozen op basis van kwaliteit en praktische bruikbaarheid. De instrumenten voldoen aan de geldende richtlijnen van bijvoorbeeld het KNGF. Ziektespecifieke instrumenten zijn niet opgenomen in de UNCO-MOB. Hiervoor verwijzen we naar de bestaande richtlijnen.

De (geriatrie)fysiotherapeut kan een selectie van meetinstrumenten – die van toepassing zijn op de specifieke cliënt – inzetten voor fysiotherapeutische diagnosevorming en evaluatie van behandeling.

Totstandkoming UNCO-MOB 3.0 Meetinstrumenten Geriatriefysiotherapie

De UNCO-MOB 3.0 Meetinstrumenten Geriatriefysiotherapie is een herziening van de eerdere versies van de UNCO-MOB, door fysiotherapeuten uit het UNO Amsterdam en het UKON. Op advies van de werkgroepleden is geen handboek met testprotocollen ontwikkeld, maar een overzicht met links naar de protocollen op bestaande websites. Over het proces is een artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie. Een pdf van dat artikel staat onderaan deze pagina.