Meten Cognitie: UNO-COG

UNO-COG Toolkit

De UNO-COG Toolkit is een set practice based meetinstrumenten voor het onderzoek naar cognitieve problemen bij ouderen met complexe geriatrische problematiek. Het omvat een stroomschema, een basisset en drie aanvullende sets meetinstrumenten voor verschillende momenten in het diagnostisch proces. De basisset bestaat uit neuropsychologische en screeningstesten die een globaal beeld schetsen van de mogelijkheden van de cliënt. De elf aanvullende meetinstrumenten zijn bedoeld voor verdieping van de diagnose. De UNO-COG Toolkit is nadrukkelijk niet bedoeld voor screening in de eerste fase na een CVA. Hiervoor bestaat al een richtlijn. De Toolkit richt zich wel op ouderen die in het verleden (mogelijk) een CVA hebben doorgemaakt.

Doel

Het meten van cognitieve problemen bij ouderen met complexe geriatrische problematiek.

Wetenschappelijke onderbouwing

In 2010 maakten zestien psychologen binnen UNO Amsterdam afspraken over het gebruik van meetinstrumenten voor het onderzoek naar cognitieve problemen bij ouderen. Deze afspraken gelden voor de twee meest voorkomende vraagstellingen op het gebied van cognitieve problemen: 1) is er sprake van dementie en 2) is er sprake van cognitieve stoornissen na een CVA? De psychologen stelden de UNO-COG Toolkit samen op basis van wetenschappelijke literatuur en hun ervaringen in de klinische praktijk. De set is bedoeld als ondersteuning van het complete diagnostische proces. Al naar gelang de resultaten kan het onderzoek worden uitgebreid met andere meetinstrumenten.