Transmuraal zorgpad proactieve zorgplanning en formulier

Achtergrond

Om de juiste zorg op de juiste plek te bieden – zeker in iemands laatste levensjaren – is het nodig om de wensen en behoeften van mensen te kennen en te weten wat voor iemand écht belangrijk is. Nu wordt regelmatig nog zorg geboden die ongewenst blijkt voor de patiënt/cliënt en overlijdt een deel van de mensen niet op de plek die zij voor ogen hadden. Dit komt mede omdat er nog veel praktijkvariatie is, zowel bij het herkennen en markeren van een palliatieve zorgbehoefte, rollen en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn, en er geen eenheid van taal is onderling, zowel binnen als tussen verschillende disciplines en settingen.

Doel

Het doel van dit zorgpad is het bieden van een eenduidige aanpak voor proactieve zorgplanning binnen het werkgebied van het Regioplatform, werkbaar en te gebruiken voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij proactieve zorgplanning.

Doelgroep

Het zorgpad is ontwikkeld binnen het Regioplatformen richt zich in eerste instantie op de wilsbekwame Nederlandstalige bevolking van 70 jaar en ouder bij wie een zorgprofessional niet verbaasd zou zijn als deze persoon binnen een jaar komt te overlijden (surprise question). Specifieke doelgroepen waarvoor mogelijk aanvullende informatie moet worden opgenomen in het zorgpad, zoals mensen met dementie, worden in de doorontwikkeling verder uitgewerkt. Uiteraard kan het zorgpad naar eigen inzicht, kennis en ervaring ook gebruikt worden bij andere doelgroepen.

Werkwijze

Het zorgpad is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals in het werkgebied van het Regioplatform. Door middel van focusgroepen zijn bij verpleegkundigen, artsen, beleidsmakers en cliëntvertegenwoordigers uit zowel ziekenhuis, thuiszorg als huisartspraktijk wensen en voorkeuren voor het zorgpad in kaart gebracht. Op basis van deze focusgroepen, de bestaande elektronische patiëntdossiers, het kwaliteitskader palliatieve zorg en de richtlijnen proactieve zorgplanning van zowel SKILZ als IKNL is een concept zorgpad en formulier ontwikkeld. Dit concept is vervolgens door middel van feedbacksessies getoetst bij een grote, diverse groep zorgprofessionals. Het resultaat is een zorgpad dat zorgvuldig is afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van zorgprofessionals binnen het werkgebied van het Regioplatform en past binnen de bestaande structuren van de verschillende elektronische patientendossiers.

Doorontwikkeling

Belangrijk om te benadrukken is dat, ondanks de zorgvuldige ontwikkeling, het zorgpad nog aan veranderingen onderhevig is. Een vervolg pilot zal worden uitgevoerd om het zorgpad verder in de praktijk te testen. Hierbij kunnen beschrijvingen binnen het zorgpad nog worden aangepast op basis van verkregen inzichten en ervaringen.

Regioplatform en samenwerking

Dit initiatief vanuit het Regioplatform is gezamenlijk ontwikkeld door Noordwest Ziekenhuisgroep, Zorgcirkel, Omring, Dijklander Ziekenhuis, HZW (Huisartsen Zaanstreek Waterland), het Zaans Medisch Centrum, Amsterdam UMC en Hogeschool van Amsterdam.

Contactpersonen

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Marjon van Rijn en Noor Toet

m.vanrijn@amsterdamumc.nl en n.toet@RegioplatformNH.nl

Downloaden van zorgpad en formulier kan via deze link.