Terug naar Huis Steuntakenlijst en Gesprekstool

De Steuntakenlijst brengt de benodigde ondersteuning voor de revalidant gedurende avond en nacht in kaart en de Gesprekstool  is een hulpmiddel bij het vergroten van de betrokkenheid en de regie van de revalidant (en mantelzorger) over het eigen revalidatietraject. Beide tools betekenen een betere voorbereiding op ontslag naar huis, tijdens verblijf in de Geriatrische Revalidatie.

Op dit moment wordt de Steuntakenlijst middels een pilot geïntroduceerd in enkele organisaties. Met de opgedane ervaringen, die we over enkele maanden zullen ophalen, zullen we de producten verder verbeteren en verrijken.

Wil jij ook aan de slag met deze instrumenten in jouw organisatie, dan kun je onderstaande producten daarvoor gebruiken. Voor advies en ondersteuning bij de implementatie en de stand van zaken van de pilot kun je contact opnemen met implementatie adviseur Josien Wijffels: j.f.a.m.wijffels@amsterdamumc