Triage GRZ

Achtergrond

Een toenemend aantal kwetsbare ouderen in het ziekenhuis heeft baat bij geriatrische revalidatie zodat daarna terugkeer naar huis haalbaar is. We weten nog weinig van de specifieke kenmerken van deze groep en de criteria die ten grondslag liggen aan de verwijzing naar geriatrische revalidatie. Triage is het proces van afweging of revalidatie de meest passende nazorg is.  Alternatieven zijn thuisrevalidatie, herstelzorg tijdens eerstelijns verblijf,  palliatieve zorg tijdens eerstelijns verblijf of chronische zorg.

Doel

De ontwikkeling van een best practice voor verwijzing naar geriatrische revalidatie.

Methode

De criteria, methoden en modellen die voor triage worden gebruikt worden onderzocht op verschillende manieren: 1) een onderzoek van een cohort geriatrische patiënten in een ziekenhuis, 2) een literatuuronderzoek,  3) een survey onder specialisten ouderengeneeskunde, 4) interviews met  patiënten en hun familie, en daarnaast met professionals die een rol hebben in het proces van triage.

Vervolgens wordt door middel van een Delphi onderzoek vastgesteld welke methode van triage geschikt is voor de GRZ en welke criteria er gehanteerd moeten worden.

Fase

Het onderzoek is in de afrondingsfase.

Onderzoeker

Aafke de Groot (Amsterdam UMC)

Geactualiseerd op 15 mei 2024