INCLUIS: INCLusieve besluitvorming in het verpleeghUIS

 

Achtergrond

Voor bewoners in de langdurige ouderenzorg is behoud van eigen regie belangrijk. Dit geldt ook voor beslissingen over hun welzijn en hun huidige en toekomstige zorg en behandeling. Hersenaandoeningen, zoals dementie of beroerte, kunnen gevolgen hebben voor de beslisvaardigheid van de bewoner.

Beslissingen worden dan vaak overgenomen door naasten en zorgprofessionals. Het is zeer relevant dat zij bewoners blijven betrekken bij beslissingen en ondersteuning op maat bieden in de vorm van ‘inclusieve besluitvorming’. Zo wordt met in plaats van over bewoners gepraat.

Doel

Hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van een werkwijze ‘inclusieve besluitvorming’. Hoe kunnen we bewoners bij wie de beslisvaardigheid onder druk staat betrekken en ondersteunen bij beslissingen over hun welzijn en hun huidige en toekomstige zorg en behandeling? Hoe sluiten we daarbij aan op hun wensen en vermogens?

Methode

Binnen twee academische werkplaatsen ouderenzorg voeren bewoners, naasten, zorgprofessionals en onderzoekers een actieonderzoek uit. Het onderzoek vindt plaats op afdelingen van twee instellingen voor langdurige ouderenzorg in Tilburg en Wijk bij Duurstede.

In de ‘oriëntatiefase’ brengen we eerst de huidige kennis in de literatuur in kaart door:

  • Literatuuronderzoek
  • Gesprekken met bewoners, naasten en zorgprofessionals
  • Vragenlijstonderzoek onder naasten en zorgprofessionals

In de ‘actiefase’ die daarop volgt, ontwerpen bewoners, naasten, zorgprofessionals en onderzoekers in co-creatie een conceptwerkwijze ‘inclusieve besluitvorming’, met ondersteunende materialen en scholing.

Zorgprofessionals en naasten in de zorgorganisaties gebruiken de werkwijze en ondersteunende materialen om bewoners te betrekken en ondersteunen bij beslissingen. Ervaringen met de werkwijze halen we op met gesprekken en vragenlijsten onder bewoners, naasten en zorgprofessionals. Ook bekijken we logboeken van de actieonderzoeksgroepen. Analyse van de ervaringen en bespreking ervan met de actieonderzoeksgroepen, monden uit in aanbevelingen voor doorontwikkeling van de werkwijze.

De actiefase is cyclisch en wordt minimaal twee keer doorlopen.

Gedurende het onderzoek betrekken we adviseurs uit andere organisaties aangesloten bij UNO Amsterdam of Academische Werkplaats Ouderen (AWO) Tranzo. Zij vormen een adviespanel dat helpt de werkwijze ‘inclusieve besluitvorming’ breed toepasbaar te maken in de langdurige ouderenzorg.

Adviespanel

Er is nog ruimte voor zorgprofessionals met kennis en ervaring met cultureel sensitief werken die willen meedoen in een adviespanel.
Heb je interesse? Mail dan naar: g.m.vandompseler@amsterdamumc.nl

Fase

Oriëntatiefase

Planning

2024: Oriëntatiefase

2025-2026: Actiefase

Onderzoekers

Coördinator: Martijn van Dompseler, onderzoeker Amsterdam UMC (locatie VUmc)

Promotieteam:

  • Eefje Sizoo (specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker, Amsterdam UMC)
  • Marike de Boer (senior onderzoeker, Amsterdam UMC)
  • Meriam Jansen (senior onderzoeker, Tilburg University)
  • dr. Katrien Luijkx (bijzonder hoogleraar ouderenzorg, Tilburg University)
  • dr. Martin Smalbrugge (hoogleraar ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC)

Geactualiseerd op 14 februari 2024