Hersenaandoeningen

Goede zorg voor mensen met hersenaandoeningen

Steeds meer mensen lijden aan een hersenziekte of hersenletsel. Dat zijn niet alleen ouderen. In ouderenzorgorganisaties stijgt het aantal opnames van 55-plussers met dementie, Korsakov, Huntington, Parkinson, een CVA, niet-aangeboren hersenletsel of psychiatrische problematiek. Daarbij geldt: hoe ouder de cliënt, hoe groter de kans op multimorbiditeit. Twee of meer chronische aandoeningen zijn boven de 75 jaar meer regel dan uitzondering. Deze ontwikkelingen maken de zorg voor mensen met hersenaandoeningen bijzonder complex. Gelukkig groeit met het aantal patiënten ook de aandacht voor deze doelgroep. Wetenschappelijk onderzoek leert ons elke dag meer.

Onderzoek helpt

UNO Amsterdam werkt actief aan verbetering van de ouderenzorg. Binnen het netwerk participeren wetenschappers en zorgprofessionals samen aan aan kennisontwikkeling in onderzoeken en projecten. Ze delen nieuwverworven kennis en inventariseren wat onderzoeksresultaten kunnen betekenen voor de dagelijkse zorgpraktijk. Op basis van die inzichten ontwikkelen en implementeren ze doeltreffende producten voor de ouderenzorg. Zo draagt UNO Amsterdam bij aan een goede zorg voor mensen met hersenaandoeningen.

Urgentie

Binnen het brede aanbod van onderzoeken en projecten richt het UNO zich speciaal op onderwerpen die prioriteit hebben voor de UNO-zorgorganisaties. Bij het thema Goede zorg voor mensen met hersenaandoeningen zijn dat gedrag en gedragsverandering, medicatie, proactieve zorgplanning en onvrijwillige zorg.

Samenstelling Themagroep

In de themagroep ‘Hersenaandoeningen’ zitten vertegenwoordigers van negentien verschillende zorgorganisaties. Zij werken samen aan projecten op het gebied van onder andere advance care planning en onbegrepen gedrag bij mensen met een hersenaandoening, zoals dementie.

Ontwikkelpraktijk

Binnen de ontwikkelpraktijk ‘probleemgedrag’ werken we samen met Atlant, Kennemerhart en Quarijn. In dit ontwikkeltraject gaat de aandacht naar het op de been houden van medewerkers die te maken krijgen met cliënten en bewoners met probleemgedrag. Hoe blijven sommige medewerkers met gemak vrolijk hun werk doen en is het voor anderen echt een zware belasting als een bewoner probleemgedrag vertoont? De science practitioner die recent haar master in de zorgethiek haalde gaat een promotieonderzoek doen rond dit onderwerp. Zij start begin 2024 en is ook werkzaam in de zorg bij Quarijn. Haar achtergrond in de theaterwereld zou een frisse blik aan dit onderwerp kunnen toevoegen.