SPREAD+: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgprofessionals

Het SPREAD+ consortium is onderdeel van het Onderzoekprogramma Dementie van ZonMW. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe de kwaliteit van leven van mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgprofessionals verbeterd kan worden. Binnen UNO Amsterdam zijn we betrokken bij het project SPREAD+ crisis. Met dit project proberen we meer inzicht te krijgen over hoe een crisis ontstaat bij mensen met dementie die thuis wonen.

Achtergrond

Crisissituaties komen steeds vaker voor bij mensen met dementie doordat mensen langer thuis wonen. Crises bij mensen met dementie leiden vaak tot ziekenhuis- of verpleeghuisopnames bij mensen met dementie. Dit zorgt voor veel stress bij de persoon met dementie en diens naasten. Het is daarom belangrijk dat crisissituaties voorkomen worden.

Doel

Het doel van dit project is om inzichtelijk te maken hoe crisissituaties ontstaan. Daarnaast willen we op basis van de behoeften van mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals een tool of werkwijze ontwikkelen die crisis kan voorkomen.

Methode

Bij dit project wordt op meerdere manieren onderzocht hoe een crisis ontstaat en hoe deze kan worden voorkomen. Er zullen meerdere methoden worden gebruikt om dit te bestuderen zoals een literatuuronderzoek en interviews. Op basis van deze informatie willen we in samenspraak met betrokkenen bij crisissituaties een interventie of werkwijze (door)ontwikkelen om crisis te voorkomen.

Fase

De literatuurstudie wordt uitgevoerd en de interviews gaan binnenkort starten.

Publicaties

Volgen.

Onderzoekers en projectgroep leden

Het project maakt deel uit van het SPREAD+ consortium en wordt gefinancierd door Alzheimer Nederland. Lees hier meer over het consortium.

SPREAD+ crisis wordt uitgevoerd vanuit het Radboudumc/UKON en Amsterdam UMC. De promovenda op het project is Stella Thissen (Radboudumc/UKON). Lees hier meer over SPREAD+ crisis.

Projectgroepleden: Prof. Dr. Debby Gerritsen (Radboudumc/UKON), Dr. Marieke Perry (Radboudumc/UKON), Prof. Dr. Martin Smalbrugge (UNO Amsterdam) en Dr. Eefje Sizoo (UNO Amsterdam).