RELOCARE: verhuizingen naar innovatieve woonzorgconcepten

Verhuizingen naar innovatieve woonzorgconcepten: ervaringen en impact op ouderen, hun naasten en zorgverleners

Ouderen met een complexe zorgvraag die wonen in een verpleeghuis krijgen steeds vaker te maken met verhuizingen. De reden voor deze tendens is tweeledig. Ten eerste is vastgoed in de verpleeghuissector deels verouderd en voldoet het vaak niet meer aan de eisen van deze tijd. Zorgorganisaties kiezen er daarom voor locaties te verbouwen of nieuwbouw te ontwikkelen. Ten tweede worden innovatieve concepten ontwikkeld om betere zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan bewoners en hun naasten. Deze innovatieve woonzorgconcepten bieden een alternatief aan de traditionele verpleeghuiszorg. Door de ontwikkeling van al deze concepten krijgen ouderen met een complexe zorgvraag die in een verpleeghuis wonen steeds vaker te maken met verhuizingen.

Verhuizingen naar innovatieve woonzorgconcepten zorgen voor een radicale verandering in de fysieke, sociale en organisatorische zorgomgeving. Verder kan de geplande verhuizing zeer ingrijpend zijn voor bewoners en hun naasten en is deze in sommige gevallen niet vrijwillig. Op dit moment is er onvoldoende kennis beschikbaar over de impact van zo’n verhuizing en het is niet duidelijk of radicale veranderingen in de (fysieke, sociale en organisatorische) zorgomgeving invloed hebben op hoe het verhuisproces en de leefomgeving ervaren wordt, en wat de effecten hiervan zijn.

Dit project wordt uitgevoerd vanuit De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg in samenwerking met UNO Amsterdam en maakt deel uit van een groter onderzoek genaamd ‘RELOCARE‘  naar verhuizingen binnen het verpleeghuis dat uitgevoerd wordt door alle SANO leden (Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg).

Doel

  1. Wat zijn de ervaringen van ouderen, mantelzorgers, medewerkers en het management rondom verhuizingen van en naar innovatieve woonzorgconcepten?
  2. Welke procedures zijn opgesteld door innovatieve woonzorgconcepten met betrekking tot verhuizingen?
  3. Wat zijn de effecten van verhuizingen binnen innovatieve woonzorgconcepten op ouderen?

Methode

Om deze vragen te beantwoorden zal een mix van verschillende onderzoeksmethoden gebruikt worden. Om inzicht te verkrijgen in de ervaringen en procedures rondom verhuizingen zullen interviews worden gehouden met de ouderen, mantelzorgers, medewerkers en het management. Om inzicht te verkrijgen in de effecten van de verhuizing op bewoners zullen observaties uitgevoerd worden en korte vragenlijsten ingevuld worden tijdens het verhuisproces om de gehele ervaring goed te kunnen meten en eventuele effecten van de verhuizing op ouderen en mantelzorgers te meten.

Fase

Dit onderzoeksproject is in de fase van dataverzameling.

Onderzoeker en contact

Uitvoerend onderzoeker Mara Brouwers (De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg) en Wim Groen: w.g.groen@amsterdamumc.nl

Wetenschappelijke artikelen

De eerste wetenschappelijke RELOCARE publicatie is verschenen in JAMDA en tijdelijk via open open access beschikbaar: https://www.jamda.com/article/S1525-8610(21)01008-2/fulltext