Implementatiepakket Mondzorg

Het implementatiepakket Mondzorg is een evidence based plan van aanpak voor verbetering van de mondzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. De implementatie omvat de samenstelling van een mondzorgteam, bijscholing van de teamleden, het invullen van mondzorgplannen voor alle cliënten, evaluatie van de praktijkervaring en halfjaarlijkse controles.

Doel

Het verbeteren van de mondgezondheid van cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen, en daarmee het verminderen van complicaties als een pijnlijke mond, cariës of een slechte voedingstoestand.

Wetenschappelijke onderbouwing

Dankzij een subsidie van ZonMw (Zorg voor Beter II) kon UNO Amsterdam in 2010 en 2011 de UNO Best Practice mondzorg implementeren in 14 UNO-zorgorganisaties. Hiervoor werd het Implementatiepakket Mondzorg ontwikkeld: individuele implementatie-, scholings- en borgingsplannen voor elke zorgorganisatie.  Alle implementaties werden begeleid en gemonitord door projectcoördinator Kersti de Lugt. Op dit moment wordt er gewerkt aan een geactualiseerde versie.

Richtlijn Mondzorg 2023

Deze richtlijn is opgesteld om de kwaliteit van de langdurige zorg voor dit onderwerp te verbeteren. Het bevat de nieuwste wetenschappelijke inzichten, gecombineerd met ervaring en kennis van zorgverleners, cliënten en naasten.