ImplementatieWijzer

Zorginnovaties die hun effectiviteit hebben bewezen, zijn de moeite van het navolgen waard. Maar hoe enthousiast medewerkers ook zijn, het implementeren gaat nooit vanzelf. De ImplementatieWijzer is een praktisch hulpmiddel voor het implementeren van zorginnovaties. Het helpt om inzicht te krijgen in de aanvangscondities en alle factoren die van invloed kunnen zijn op het implementatieproces, in verschillende fasen en op verschillende niveaus. De ImplementatieWijzer kan ook gebruikt worden als checklist. Door bevorderende en belemmerende factoren na te lopen, is eenvoudig te bepalen welke onderdelen extra aandacht nodig hebben en welke op orde zijn.

Doel

Een succesvolle en duurzame implementatie van zorginnovaties.

Wetenschappelijke onderbouwing

UNO Amsterdam ontwikkelde de ImplementatieWijzer voor het project Betere kwaliteit van leven met een gezonde mond en paste het instrument succesvol toe binnen 14 zorginstellingen. De ImplementatieWijzer is gebaseerd op onderzoek van de afdeling psychiatrie van VU medisch centrum en wetenschappelijke literatuur van onder anderen Richard Grol. Het hulpmiddel is geschikt voor alle zorginnovaties. De ImplementatieWijzer gaat uit van adaptieve implementatie: de kans van slagen is stukken groter als de zorginstelling rekening houdt met lokale en specifieke omstandigheden.