Meten Palliatieve Zorg: EOLD

EOLD: meetinstrumenten voor de beoordeling van palliatieve zorg bij dementie

De meetinstrumenten voor beoordeling van palliatieve zorg bij dementie zijn twee vragenlijsten waarmee zorginstellingen de kwaliteit van leven en sterven kunnen meten in de laatste levensfase van cliënten met dementie. De vragenlijsten zijn bestemd voor nabestaanden. De resultaten geven een goed zicht op de kwaliteit van de geboden zorg en bieden aanknopingspunten voor verbetering.

Doel

Het meten van de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie.

Wetenschappelijke onderbouwing

Familieleden van cliënten kunnen zorgverleners goed inzicht geven in hoe zij de zorg voor hun naaste in zijn of haar laatste levensfase hebben ervaren. Hoe beoordelen zij het comfort van hun familielid? VU medisch centrum onderzocht welke meetinstrumenten het meest geschikt zijn voor de beoordeling van palliatieve zorg. Daaruit bleek dat de palliatieve zorg voor mensen met dementie beter gemeten kan worden met instrumenten die speciaal voor nabestaanden van psychogeriatrische cliënten zijn ontwikkeld, dan met instrumenten voor verpleeghuisbewoners in het algemeen. Het beste voldoen de Nederlandstalige versies van de vragenlijsten ‘End-of-Life in Dementia – Satisfaction with care’ (EOLD-SWC) voor tevredenheid over de zorg en ‘End-of-Life in Dementia – Comfort assessment in Dying’ (EOLD-CAD) voor de kwaliteit van het sterven.