Doelstelling, doelgroep en deelnemers

Doelstelling

UNO Amsterdam ontwikkelt kwalitatief hoogwaardige producten voor de ouderenzorg op het gebied van onderwijs, onderzoek en zorgverlening. Deze producten zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en leiden tot meer professionaliteit van (aanstaande) zorgverleners en tot verbetering van de zorg voor ouderen met complexe zorgproblemen. Speerpunt in de activiteiten is de implementatie van de zorgproducten in de UNO-zorgorganisaties.

Doelgroep

De onderzoeken en producten van UNO Amsterdam richten zich op ouderen met complexe zorgproblemen op basis van ziekten en functie- of aanpassingsstoornissen en op jongere cliënten die langdurige zorg, revalidatiezorg of palliatieve zorg ontvangen van ouderenzorgorganisaties.

Deelnemers

Ouderenzorgorganisaties die deelnemen in UNO Amsterdam vervullen een voortrekkersrol binnen de zorgsector. Zij investeren tijd en geld in het netwerk, en daarmee in de ontwikkeling van kennis over en producten voor de zorg en behandeling voor ouderen met complexe zorgproblemen. Deelname in UNO Amsterdam geeft ouderenzorgorganisaties invloed op (onderzoek)projecten en toegang tot alle resultaten. Ze hebben ook toegang tot de expertise van Amsterdam UMC en van elkaar.
Deelnemers tekenen een deelnameovereenkomst.