Onderwijs

UNO Amsterdam ontwikkelt kennis, deelt kennis en faciliteert kennisimplementatie over ouderenzorg. Onderwijs is een krachtig middel om kennis te delen. UNO Amsterdam biedt ter ondersteuning lesmaterialen aan voor verschillende doelgroepen, verzorgt gastlessen op aanvraag en biedt de mogelijkheid van onderzoeksstages.

Contactpersoon; Alice Bakker, onderwijsadviseur, a.t.bakker@amsterdamumc.nl

Introductie

Onderwijs en wetenschap, samenwerken tussen die gremia is niet vanzelfsprekend. UNO Amsterdam ging in gesprek met hbo, wo en mbo-opleidingen in de regio, over hoe kennisdeling via onderwijs vorm kan krijgen. Elkaar leren kennen en samen projecten ontwikkelen en uitvoeren zijn passende activiteiten. De komende tijd zullen alle partijen hun medewerking verlenen om de samenwerking te versterken, verduurzamen en strategisch in te zetten. Hier leest u het projectverslag Duurzaam kennisdelen. Op weg naar een duurzame en strategische samenwerking met onderwijsorganisaties en opleiders. En hier de opdracht samengevat in een factsheet.

Voor het organiseren van kennisbijeenkomsten in de organisaties verwijzen we naar het Handboek Een kennisbijeenkomst organiseren (en zo maak je het tot een succes)  met handige tips.

Lesmateriaal

UNO Amsterdam biedt onderwijsmaterialen aan die actief kennis ontwikkelen. Gericht op verzorgende, verpleegkundigen, medici en andere disciplines. Te denken valt aan e-learnings, zakkaartjes of scholingsfilmpjes. Alle onderwijs- of kennisproducten zijn onder ‘Producten’ te vinden. Enkele voorbeelden:

Behandelbeleid bij beroerte
Besluitvorming behandelbeleid bij beroerte

Probleemgedrag
Grip op probleemgedrag bij dementie
Omgaan met (onvrijwillige) zorg: Het Wegingskader Cliëntperspectief

Infectieziekten en antibiotica
Urineweginfecties
Lage luchtweginfecties
Infectieziekten in verpleeghuizen

Gastlessen

UNO Amsterdam biedt de mogelijkheid gastlessen te verzorgen. We denken graag samen met u over de verschillende mogelijkheden. Voor informatie mail Alice Bakker, onderwijsadviseur UNO.

Onderzoeksstages

Wij verwelkomen regelmatig studenten geneeskunde, AIOS ouderengeneeskunde, studenten psychologie / cognitieve neurowetenschappen, Management, Policy Analysis and Entrepeneurship in Health & Life Sciences. Studenten die een opleiding volgen in de gezondheidszorg en affiniteit hebben met de ouderenzorg Een stage is gekoppeld aan een van een van de themagroepen van UNO Amsterdam of aan een project binnen een van de vier onderzoekslijnen van de afdeling ouderengeneeskunde (soms valt iets onder beide).

– Onderzoekslijn Zorg in de laatste levensjaren
– Onderzoekslijn Infectieziekten
– Onderzoekslijn Leren van Data
– Onderzoekslijn Geriatrische revalidatie

Informatie bij over stages: Eefje Sizoo, Specialist ouderengeneeskunde, epidemioloog en docent Gerion. e.sizoo@amsterdamumc.nl

 

Algemene informatie over onderwijs, leren en ontwikkelen? Neem contact op met Alice Bakker, onderwijsadviseur, a.t.bakker@amsterdamumc.nl