Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Het Nederlandse zorglandschap is bezig ingrijpend te veranderen. De komende jaren zal de groep 75-plussers in rap tempo groeien. De verwachting is dat door de vergrijzing de komende jaren steeds meer mensen een beroep zullen doen op de ouderenzorg. Tegelijkertijd zal het aantal mensen dat werkt in de zorg niet in dezelfde mate toenemen. Opname in een ouderenzorgorganisatie is pas mogelijk als zelfstandig wonen echt niet meer gaat. De zorgsector kampt met dringende vragen – hoe ziet de juiste zorg voor kwetsbare ouderen eruit, thuis én in zorgorganisaties? Universiteiten en ouderenzorginstellingen moeten kracht en kennis bundelen om erachter te komen wat zij nodig hebben om – ook in een krappe arbeidsmarkt –  kwaliteit van zorg in stand te houden.

Samenwerken

UNO Amsterdam werkt actief aan verbetering van de ouderenzorg. Binnen het netwerk participeren wetenschappers en zorgprofessionals samen in onderzoeken en projecten. Ze delen nieuw verworven kennis en inventariseren wat onderzoeksresultaten kunnen betekenen voor de dagelijkse zorgpraktijk. Op basis van die inzichten ontwikkelen en implementeren ze doeltreffende producten voor de ouderenzorg. Zo draagt het UNO bij aan het behouden of verbeteren van kwaliteit van zorg.

Urgentie

Binnen het brede aanbod van onderzoeken en projecten richt UNO Amsterdam zich speciaal op onderwerpen die prioriteit hebben voor de UNO-deelnemers. Bij het thema Kwaliteit van zorg zijn dat onder andere: infectiepreventie en antibioticaresistentie, het in kaart brengen van overbodige handelingen in de zorg en ontwikkelingen rondom zorgtechnologie.

 

Actueel

In onze themagroep werken we continue aan verschillende projecten en onderzoeken. Zo hebben wij bijvoorbeeld een aantal bijeenkomsten gewijd aan zorgtechnologie rond Medicatieveiligheid’. Er is een zelfscan ontwikkeld gericht op de toediening en registratie van medicatie. Deze tool is in eerste instantie bedoeld als gesprekstool om als team te kunnen monitoren hoe het gaat en hoe de medicatieveiligheid verbeterd kan worden. Ook werken we aan een Beter-laten-lijst voor de verpleeghuiszorg.

 

Infectieziekten en antibiotica

Maak nu gebruik van producten die ondersteunen bij het beter vaststellen en behandelen van infectieziekten in de ouderenzorg. Je draagt zo bij aan het terugdringen van antibioticaresistentie.

Ga naar onze Infectieziekten en Antibiotica  pagina.

Themagroep

In de themagroep 'Kwaliteit van zorg' zitten vertegenwoordigers van verschillende zorgorganisaties. Zij werken samen aan projecten op het gebied van zorgorganisatie. Een voorbeeld van een onderwerp waar zij zich mee bezig houden is zorgtechnologie en medicatieveiligheid.