Improving rational prescribing for Urinary tract infections in frail elderly

Europees project naar het verbeteren van antibioticabeleid voor urineweginfecties bij kwetsbare ouderen 

 

Achtergrond & Doel

Urineweginfecties zijn een veelvoorkomend probleem bij ouderen. Een groot deel van het antibioticagebruik wordt dan ook voorgeschreven voor dit ziektebeeld. Echter is het niet altijd duidelijk of er echt sprake is van een urineweginfectie; soms worden andere klachten hier onterecht voor aangezien, wat kan leiden tot onnodig antibioticagebruik.
Op de lange termijn heeft dit grote maatschappelijke gevolgen, omdat er een toename is van resistente bacteriën die niet goed behandeld kunnen worden met alle soorten antibiotica. Ook zijn verpleeghuizen en woonzorgcentra, waar veel ouderen verblijven, helaas vaak een bron van verspreiding van resistente bacteriën.

Recent onderzoek heeft geleid tot nieuwe aanbevelingen over de behandeling van urineweginfecties bij kwetsbare ouderen. In onze studie willen we deze nieuwe aanbevelingen implementeren in verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland, Noorwegen, Zweden en Polen. Daarmee hopen we uiteindelijk bij te dragen aan passend antibioticagebruik bij kwetsbare ouderen.

Methode

De studie-opzet is een cluster gerandomiseerde trial. Hierbij worden de nieuwe aanbevelingen geïmplementeerd door middel van participatief-actie onderzoek in de interventiegroep. In de controlegroep vindt gebruikelijke zorg plaats.
Daarnaast zullen we ook een kwalitatief onderzoek uitvoeren, waarin we interviews houden met artsen, verpleging en patiënten.

Fase

We bevinden ons momenteel in de afrondende fase, resultaten worden op korte termijn verwacht.

Meer weten?

Neem contact op met Esther Hartman, promovenda en arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, via e.hartman1@vumc.nl

 

(geactualiseerd: 5 april 2022)