Inventarisatie Zorg op afstand

De themagroep Organisatie van Zorg heeft een aantal bijeenkomsten gewijd aan zorgtechnologie rond ‘Zorg op afstand’. Vanwege de mooie voorbeelden die hieruit voort zijn gekomen is er een inventarisatie opgesteld van gebruikte innovaties op het gebied van technologie. Het doel is dat we hiermee een overzicht krijgen om in de toekomst kennis, ervaring en best practices met elkaar te kunnen delen.

Verschillende zorgorganisaties uit ons UNO netwerk hebben bijgedragen aan de inventarisatie. Het is de bedoeling dat de inventarisatie de komende tijd verder wordt aangevuld.

Staat jullie innovatie ‘Zorg op afstand’ nog niet opgenomen in de lijst? Stuur de gegevens dan naar m.c.pol@amsterdamumc.nl

Inventarisatie zorg op afstand themagroep organisatie van zorg UNO Amsterdam (november 2021)