Virtual Reality in de GR: wat ervaart de cliënt eigenlijk?

Een virtual reality film in de geriatrische revalidatie vanuit het perspectief van de revalidant

Hoe ervaren revalidanten het revalideren in de GR eigenlijk?

Als je terecht komt in de geriatrische revalidatie is dat een ingrijpende gebeurtenis. Zorgprofessionals richten zich op het ondersteunen van het revalidatie proces, maar hoe wordt de geriatrische revalidatiezorg door revalidanten zelf ervaren? Maak als zorgprofessional het proces van revalideren mee om je bewust te worden van de revalidatie vanuit het perspectief van de revalidant. Van ontslag in de acute setting tot aan een stukje revalidatie thuis, in deze VR-film maak je de hele revalidatie mee.

Achtergrond

Binnen de ontwikkelpraktijk geriatrische revalidatie wordt onderzoek gedaan naar  de kwaliteit van de GR vanuit het perspectief van de cliënt (Kwaliteit van Geriatrische Revalidatie – UNO Amsterdam). De resultaten van een literatuurstudie en een interview studie hebben in beeld gebracht hoe de revalidant zijn of haar revalidatie ervaart van ontslag uit het ziekenhuis in de acute situatie tot herstel thuis na een kort verblijf in de geriatrische revalidatie. Thema’s aangegeven door revalidanten uit de literatuurstudie en interviewstudie zijn uitgewerkt in de VR film. Dit maakt het voor zorgprofessionals mogelijk om met eigen ogen het revalidatieproces vanuit het perspectief van de revalidant mee te maken.

Doel van de film

De VR film heeft als doel zorgprofessionals bewust te maken van ervaringen van revalidanten en geven handvatten om de kwaliteit van de GR te verbeteren vanuit het perspectief van de revalidant.

Interesse  om met het team de film te kijken en daar gezamenlijk over na te praten? Neem contact op met Anne Lubbe: a.l.lubbe@amsterdamumc.nl

Totstandkoming

De VR-film is mogelijk gemaakt door een subsidie verstrekt door de Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium zorggroep, na een positief advies van de werkgroep Zorg aan Huis (https://vivium.nl/vriend-zorgaanhuis) waarvoor onze grote dank.