Geriatrische revalidatie & Netwerkzorg

Deze onderzoekslijn richt zich op het functioneren van thuiswonende ouderen, zodat zij hun dagelijkse activiteiten kunnen blijven uitvoeren, ook als zij tijdelijk zorg nodig hebben. Centraal staat de vraag hoe we door betere samenwerking in het zorgnetwerk van deze ouderen (zorgverleners, zorgaanbieders, mantelzorgers, gemeenten en zorgverzekeraars) zorgvragen kunnen voorkomen, functioneren en kwaliteit van leven kunnen behouden en de transities tussen eerstelijns, kortdurende zorg en ziekenhuis goed kunnen begeleiden.

Ambulante Geriatrische revalidatie

Other: Ergotherapie in thuissituatie met behulp van ehealth en (online) coaching

Kwaliteit van Geriatrische Revalidatie

 

 

Ontwikkelpraktijk

Binnen onze ontwikkelpraktijk GR werken we samen met GRZ Plus, Vivium Zorggroep en Zonnehuisgroep Amstelland aan het verder ontwikkelen van geriatrische revalidatie en het beter aan laten sluiten op wat de revalidant nodig heeft. Dit doen we door medewerkers én revalidanten te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. En door samen met revalidanten, zorgprofessionals en onderzoekers te werken aan het ontwikkelen van nieuwe kennis, interventies, zorgpaden en producten.

Themagroep

In de themagroep 'Revalidatie' zitten vertegenwoordigers van vijftien verschillende zorgorganisaties. Zij werken samen aan verschillende projecten op het gebied van revalidatie. Zo werken ze momenteel bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een best practice voor het gezamenlijk met de patiënt opstellen van revalidatiedoelen. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een instructie voor het gebruik van de steuntakenlijst, waardoor er beter ingeschat kan worden wanneer een revalidant naar huis kan.