Revalidatie

Goede zorg voor revalidanten

Revalidatie is relatief nieuw in de ouderenzorg. De overheveling van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet veranderde in 2013 de dynamiek binnen ouderenzorgorganisaties en zette revalidatie op de wetenschappelijke agenda van de ouderengeneeskunde. Zorgprofessionals staan voor een uitdaging. Hoe geven zij optimaal vorm aan het multidisciplinaire revalidatieproces? Welke bijdrage kunnen ze leveren aan langer veilig, zelfstandig wonen? Nieuwe kennis is nodig om de revalidatiezorg te innoveren, om evidence based keuzes te maken en de inzet van zorg voor zorgverzekeraars te onderbouwen.

Nieuwe kennis

UNO Amsterdam werkt actief aan verbetering van de ouderenzorg. Binnen het netwerk participeren wetenschappers en zorgprofessionals samen in onderzoeken en projecten. Ze delen nieuw verworven kennis en inventariseren wat onderzoeksresultaten kunnen betekenen voor de dagelijkse zorgpraktijk. Op basis van die inzichten ontwikkelen en implementeren ze doeltreffende producten voor de ouderenzorg. Zo draagt het UNO bij aan een goede zorg voor revalidanten.

Urgentie en waarom

Oudere en kwetsbare mensen tellen mee en hebben een specifieke zorgvraag na een (plotselinge) afname van zelfredzaamheid. Daarom doen we onderzoek naar grondslagen en bouwstenen van herstelgerichte zorg en revalidatie, passend bij de behoeften van deze doelgroep.

Bij het thema Goede zorg voor revalidanten richten we ons op de volgende thema’s uit de landelijke onderzoeksagenda (voor de geriatrische revalidatie): goal setting / de patiënt centraal, triage, intensiteit van behandeling, resilience, ambulante revalidatie en kwaliteit van geriatrische revalidatie.

Ontwikkelpraktijk

Binnen onze ontwikkelpraktijk GR werken we samen met GRZ Plus, Vivium Zorggroep en Zonnehuisgroep Amstelland aan het verder ontwikkelen van geriatrische revalidatie en het beter aan laten sluiten op wat de revalidant nodig heeft. Dit doen we door medewerkers én revalidanten te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. En door samen met revalidanten, zorgprofessionals en onderzoekers te werken aan het ontwikkelen van nieuwe kennis, interventies, zorgpaden en producten.

Themagroep

In de themagroep 'Revalidatie' zitten vertegenwoordigers van vijftien verschillende zorgorganisaties. Zij werken samen aan verschillende projecten op het gebied van revalidatie. Zo werken ze momenteel bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een best practice voor het gezamenlijk met de patiënt opstellen van revalidatiedoelen. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een instructie voor het gebruik van de steuntakenlijst, waardoor er beter ingeschat kan worden wanneer een revalidant naar huis kan.