Patiëntgerichtheid in de GRZ


Achtergrond

Binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is het van wezenlijk belang patiëntgericht te werken om zo efficiënt mogelijk te revalideren. Een belangrijk onderdeel van patiëntgericht werken in de geriatrische revalidatie is goal setting. Dit houdt in het proces van onderhandelen met de patiënt over zijn revalidatiedoelen en het vaststellen van deze doelen. Een ander belangrijk onderdeel van patiëntgericht revalideren is het goed evalueren van de voortgang gedurende de revalidatie, waarbij de visie van de patiënt op zijn voortgang wordt meegewogen. Tot op heden is er binnen de GRZ geen meetinstrument beschikbaar dat het fysiek functioneren in kaart brengt vanuit het perspectief van de patiënt en dat tevens met een moderne psychometrische methode gevalideerd is.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van kwaliteit van zorg voor geriatrische revalidatiepatiënten door het verder ontwikkelen van patiënt- en doelgerichte methoden voor de geriatrische revalidatie.

Methode

Dit onderzoekstraject bestaat uit twee pijlers, te weten goal setting en meten van voortgang van GRZ. Voor de eerste pijler wordt een literatuuronderzoek (systematische review en meta-analyse) verricht naar de effecten van goal setting binnen de geriatrische revalidatie. Daarnaast wordt de haalbaarheid getest van een goal setting interventie, die speciaal is ontwikkeld voor de GRZ. Binnen de tweede pijler wordt een studie verricht naar de betrouwbaarheid en interpreteerbaarheid van de Barthel Index. Daarnaast wordt een nieuwe Patient Reported Outcome Measure (PROM) ontwikkeld voor de GRZ met hulp van GRZ patiënten als experts uit het veld. Deze PROM wordt klinimetrisch getest binnen het UNO-VUmc.

Fase

Dit onderzoek is inmiddels afgerond.

Onderzoeker

Ewout Smit, Onderzoeker Amsterdam UMC afdeling ouderengeneeskunde en Specialist Ouderengeneeskunde Vivium Zorggroep