Het ondersteunen van helpenden en verzorgenden bij de omgang met probleemgedrag

Achtergrond

Drie zorgorganisaties (Atlant Zorggroep, Kennemerhart en Quarijn), die onder andere zorgdragen voor ouderen met dementie en die kennis en kunde uitwisselen binnen universitair netwerk ouderenzorg Amsterdam (Uno Amsterdam), stelden zich de vraag hoe zij medewerkers het best kunnen ondersteunen in het omgaan met ‘probleemgedrag’ van bewoners met dementie. Gesprekken met mensen binnen de organisaties gaven namelijk aanleiding om te denken dat dit gedrag zorgt voor werkdruk, ziekteverzuim en uitval onder medewerkers, dit blijkt ook uit eerder onderzoek. Tegelijkertijd bestaat het vermoeden dat medewerkers veel van en met elkaar kunnen leren over het omgaan met dit soort gedrag.

Doel

Het doel van dit onderzoektraject is om na te gaan hoe verzorgenden en helpenden het best ondersteund kunnen worden in hun werk met verpleeghuisbewoners met een vorm van dementie die probleemgedrag vertonen. Naar aanleiding van deze inzichten zullen we, samen met verzorgenden en helpenden, onderzoek doen naar manieren om deze ondersteuning concreet te maken en in de praktijk te brengen.

Methode

Het onderzoek bestaat uit meerdere deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek is een observatie-onderzoek. We doen dit onderzoek op drie verschillende verpleeghuisafdelingen voor mensen met dementie binnen Atlant Zorggroep, Kennermerhart en Quarijn. Hiermee verwachten we inzicht te krijgen in wat verzorgenden en helpenden ervaren in hun werk met mensen met een vorm van dementie die gedrag vertonen dat voor henzelf of hun omgeving belastend is. De vervolgonderzoeken en de bijbehorende methoden krijgen vorm op basis van wat we in dat eerste onderzoek aan bevindingen opdoen.

Ontwikkelpraktijk

Dit onderzoek is onderdeel van de ontwikkelpraktijk Probleemgedrag. In deze ontwikkelpraktijk gaan we onderzoeken hoe we helpenden en verzorgenden zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in het omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie in het verpleeghuis. Hiermee hopen we hun werk plezierig(er) te maken én hen te behouden voor de zorg voor mensen met dementie. De Ontwikkelpraktijk Probleemgedrag is een samenwerking tussen UNO Amsterdam, Atlant, Kennemerhart en Quarijn.

Wil je meer weten over de organisatiestructuur van UNO Amsterdam? Dat lees je hier.

Fase

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om het eerste deelonderzoek te kunnen gaan doen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2024 starten.

Onderzoeker

  1. Rianne van Hassel

Rianne werkt als science practitioner. Dit houdt in dat zij twee dagen in de week onderzoek doet als promovendus. Daarnaast werkt ze twee dagen in de week bij Quarijn werkt als helpende op een verpleeghuisafdeling voor mensen met een vorm van dementie.

Co-promotoren: Dr. Anouk van Loon en Dr. Sjenny Winkels

Promotors: Prof. Dr. Martin Smalbrugge

Contact

Rianne van Hassel: r.e.vanhassel@amsterdamumc.nl