COVID-19

Sinds de introductie van het Coronavirus (SARS-CoV-2) in Nederland in februari 2020 zijn veel verpleeghuizen getroffen door uitbraken van dit virus dat bij ouderen een ernstiger en fataler beloop kent. Het UNO heeft de afgelopen periode verschillende onderzoeken uitgevoerd en inmiddels zijn er verschillende bevindingen, adviezen en aanbevelingen beschikbaar. In dit volgende overzicht vindt u alle tot nu toe beschikbare kennis, producten, factsheets en informatie.

1. Verpleeghuisstudie COVID-19

2. YSIS registratie & COVID-19

3. Dilemma’s bezoekersregeling

4. Overig

5. COVID-evaluatiestudie