COVID-19: onderzoeken en adviezen / 2. YSIS registratie & COVID-19

Vanuit Verenso is er een landelijk registratie gestart om inzicht te krijgen in de prevalentie van (vermoedelijke) COVID-19 in de langdurige zorg. Dit is van belang voor beleidsafwegingen, zoals de landelijke verdeling van beschermingsmaterialen. De registratie vindt inmiddels plaats via vijf verschillende EPD’s. Binnen één van deze EPD’s, YSIS, is de registratie er daarnaast op gericht om – met een minimale registratielast – inzicht te krijgen in een aantal urgente vragen vanuit het veld. Zoals: Hoe is het beloop van een COVID-19 infectie in de ouderenzorg? Wat zijn de kenmerken van bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 infectie? Wat zijn de symptomen van COVID-19 bij kwetsbare ouderen en in hoeverre zien we onder hen een atypische presentatie? Op deze pagina vindt u meer informatie.