Factsheet 3: Sterfte en risicofactoren voor sterfte

Eerder onderzoek (factsheet 2) liet zien dat verpleeghuisbewoners met COVID-19 een 3 x groter risico hebben op overlijden binnen 30 dagen dan verpleeghuisbewoners waarbij COVID-19 werd uitgesloten (maar er wel een verdenking was). Het mannelijk geslacht, dementie en de ziekte van Parkinson bleken risicofactoren voor overlijden. In dit onderzoek zijn gegevens van verpleeghuisbewoners met COVID-19 uit maart/mei 2020 vergeleken met die van verder vergelijkbare verpleeghuisbewoners zonder COVID-19 die in april/mei 2019 in het verpleeghuis verbleven.

 

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Bewoners met COVID-19 hebben een 18x groter risico op overlijden binnen 30 dagen dan bewoners zonder COVID-19
  • Bewoners met COVID-19 én dementie of de ziekte van Parkinson hebben een extra groot risico op overlijden binnen 30 dagen
  • Ook mannelijke bewoners hebben een verhoogd risico op overlijden binnen 30 dagen. Mannelijke bewoners hebben dit echter ook als zij geen COVID-19 hebben.

Factsheet 3 – Sterfte en risicofactoren voor sterfte 

 

Factsheet 2 – patientkenmerken en risicofactoren

Factsheet 1 –  symptomen en beloop