Factsheet 9: Symptomen en overlijdensrisico bij COVID-19 besmetting mei 2022 tot november 2022

Aanleiding voor deze factsheet was het toenemende aantal COVID-19 besmettingen in het najaar van 2022. Het was onduidelijk welke symptomen verpleeghuisbewoners met COVID-19 hebben, en wat het overlijdensrisico is, met name in vergelijking met andere respiratoire aandoeningen.

De vraagstelling in dit onderzoek was daarom: wat is het ziektebeloop (symptomen en overlijdensrisico) na een COVID-19 besmetting bij verpleeghuisbewoners in de periode mei 2022 – november 2022.

In dit factsheet zien we dat COVID-19 een mild ziektebeeld blijft vormen onder verpleeghuisbewoners, mede vanwege de hoge vaccinatiegraad. Het overlijdensrisico bij andere respiratoire infecties (na uitsluiting van COVID- 19) is nu zelfs duidelijk hoger. Dit onderstreept het belang, zoals ook door het OMT is geadviseerd, van een bredere inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen – ook bij andere infecties dan COVID-19.

Factsheet 9 Symptomen en overlijdensrisico bij COVID 19 bestemming mei tot nov 2022