Implementatie en borging van de wet zorg en dwang in woon-zorg locaties met behandeling – Adviezen vanuit het perspectief van zorgverleners op de werkvloer

Achtergrond

Naar aanleiding van vragen vanuit zorgorganisaties, is er binnen de themagroep Hersenaandoeningen van het UNO Amsterdam, onderzoek gedaan naar “best practices” (m.a.w. goede voorbeelden) inzake de implementatie en de borging van het gebruik van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) op de werkvloer. Over dit onderwerp wordt ook een UNO Evenement georganiseerd, aanmelden of meer informatie vind je hier.

De Wet zorg en dwang (Wzd) beschrijft de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname van deze mensen. De Wzd is er om de rechten van deze mensen te beschermen. Het uitgangspunt van de Wzd is: géén onvrijwillige zorg, behalve wanneer het niet anders kan. In onder andere alle zorgaccommodaties waarin mensen met dementie of een verstandelijke beperking zorg krijgen, wonen of tijdelijk verblijven is de Wzd van toepassing.

Implementatie en borging van de Wzd in de praktijk

De Wzd biedt sinds 1 januari 2020 het wettelijk kader voor het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid/dwang voor cliënten. Sindsdien zijn zorgorganisaties bezig met het implementeren en borgen van de Wzd in de praktijk.
Dit onderzoek, uitgevoerd door een werkgroep binnen de themagroep Hersenaandoeningen van UNO Amsterdam, had tot doel om te kijken hoe de implementatie en borging van de Wzd wordt ervaren door zorgverleners op de werkvloer. Hiervoor is aan alle bij UNO Amsterdam aangesloten gevraagd om door zorgteams de zelfscan Wzd van Vilans te laten invullen waarmee een beeld werd verkregen van hoe ver het zorgteam is met de toepassing van de Wzd in de praktijk. Vervolgens hebben we met een aantal teams, die een positief beeld schetsten over de aanpak binnen hun organisatie, een aanvullend interview afgenomen.

Adviezen vanuit het perspectief van zorgverleners op de werkvloer

De opgehaalde informatie is compact gebundeld en omvat adviezen ter bevordering van de implementatie en borging van de Wzd op de werkvloer.

Bekijk het document hier:

Wzd implementatie op de werkvloer

Werkgroep

Hans  van Willenswaard, Evean
Esther Oranje, Evean
Simone Klooster, Beweging 3.0
Pamela Riezebos, Omring
Marike de Boer, UNO Amsterdam