Nieuwsbericht: COVID-19 registratie in YSIS

Vanuit Verenso is er een landelijk registratie gestart om inzicht te krijgen in de prevalentie van (vermoedelijke) COVID-19 in de langdurige zorg. Dit is van belang voor beleidsafwegingen, zoals de landelijke verdeling van beschermingsmaterialen. De registratie vindt inmiddels plaats via vijf verschillende EPD’s (zie ook dit nieuwsbericht op de website van Verenso).

Binnen één van deze EPD’s, Ysis, is de registratie er daarnaast op gericht om – met een minimale registratielast – inzicht te krijgen in een aantal urgente vragen vanuit het veld. Zoals: Hoe is het beloop van een COVID-19 infectie in de ouderenzorg? Wat zijn de kenmerken van bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 infectie? Wat zijn de symptomen van COVID-19 bij kwetsbare ouderen en in hoeverre zien we onder hen een atypische presentatie?

Het antwoord op deze vragen is van groot belang om specialisten ouderengeneeskunde te kunnen ondersteunen in hun handelen bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 infectie. Aan alle zorgorganisaties die gebruik maken van het EPD Ysis dan ook de dringende oproep om mee te doen aan deze registratie! Meer informatie leest u hier.

Onderzoekers van het UNO-VUmc zullen de komende tijd samenwerken met Verenso en Gerimedica (ontwikkelaar van het EPD Ysis) in het analyseren en rapporteren van deze gegevens.