COVID-19: onderzoeken en adviezen / 5. COVID-evaluatiestudie