COVID-evaluatiestudie

Evaluatiestudie wekelijks testen van verpleeghuisbewoners en – medewerkers ongeacht klachten bij uitbraken van SARS-CoV-2 (COVID-evaluatiestudie)

Achtergrond COVID-evaluatiestudie

Verpleeghuizen zijn onevenredig hard getroffen door COVID-19. Een besmetting van SARS-CoV-2 is moeilijk te herkennen bij bewoners of zij hebben moeite om hun klachten goed te verwoorden. Ook medewerkers vinden het lastig om symptomen bij zichzelf te herkennen. Daarnaast begrijpen bewoners met dementie vaak de infectiepreventiemaatregelen niet.

Late herkenning van SARS-CoV-2 besmettingen kan ervoor zorgen dat er een grote uitbraak ontstaat omdat er ongemerkt al veel verspreiding is geweest. Sinds 3 september is het advies om in geval van een uitbraak wekelijks bewoners en medewerkers van de kleinst afsluitbare eenheid te testen ongeacht symptomen. Hierdoor kunnen bewoners en medewerkers met SARS-Cov-2 snel gevonden worden en door isolatie een uitbraak snel ingedamd worden.

Doel

Onderzoeken hoe de implementatie van het nieuwe testbeleid is verlopen en wat het effect is op de duur en omvang van uitbraken van COVID-19 in verpleeghuizen.

Methode

Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Een digitale vragenlijst en telefonisch interview bij 25 verpleeghuizen waarbij gedetailleerde gegevens omtrent een uitbraak van SARS-CoV-2 (na 15 september) worden verzameld (tijdsinvestering 1 uur)
  2. Een korte vragenlijst over duur, omvang van uitbraken sinds 15 september en het gevoerde beleid omtrent PBM en testen bij zoveel mogelijk verpleeghuizen die een uitbraak hebben gehad. (tijdsinvestering 15 minuten)
  3. Focusgroepen met bestuurders en medewerkers van verpleeghuizen omtrent belemmerende en ondersteunende factoren van uitvoer van het nieuwe testbeleid (tijdsinvestering 2,5 uur)

Deelname betreft 1 of meerdere van de studie-onderdelen naar mogelijkheden van de zorgorganisatie.

Fase

De dataverzameling is op 9 april gesloten. Op dit moment worden de gegevens geanalyseerd en wordt er een rapport opgesteld voor het ministerie van VWS en het OMT.

Onderzoeker

Judith van den Besselaar

Meer informatie of aanmelden

Stuur s.v.p. een mail aan evaluatiestudie-testbeleidvph@amsterdamumc.nl